Pysäköintijarru

Seisontajarrun vian yhteydessä

Päivitetty 1/21/2020

Seisontajarrun vian yhteydessä

Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun, jos seisontajarrua ei voida deaktivoida tai aktivoida useidenkaan yritysten jälkeen.

Varoitussignaali kuuluu ajettaessa seisontajarru kytkettynä.

Jos auto on pysäköitävä ennen kuin mahdollinen vika on korjattu, pyörät pitää kääntää samalla tavalla kuin pysäköitäessä mäkeen ja vaihteenvalitsimen olla asennossa P.

Pieni akkujännite

Jos akkujännite on liian matala, seisontajarrua ei voida vapauttaa eikä kytkeä. Kytkekää käynnistysapuakku, jos akkujännite on liian matala.

Jarrujen kitkapintojen vaihto

Takajarrujen kitkapinnat pitää vaihtaa korjaamolla sähkökäyttöisen seisontajarrun rakenteen vuoksi - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.

Symbolit kuljettajan näytössä

Symboli

Sisältö

P5-1507 Symbol Park brake

Jos symboli vilkkuu, se tarkoittaa, että on syntynyt vika. Katsokaa kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.

P5-1507 Symbol Brake warning

Vika jarrujärjestelmässä. Katsokaa kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.

P5-XC90H-1519-Parking brake symbol

Ilmoitus kuljettajan näytössä.


Oliko tästä apua?