Kuormaus

Kattokuorma

Päivitetty 7/23/2018

Kattokuormalle suositellaan Volvon kehittämiä taakkatelineitä. Ne estävät auton vaurioitumisen ja takaavat parhaan mahdollisen ajoturvallisuuden.

Noudattakaa huolellisesti taakkatelineen mukana tulevaa asennusohjetta.

  • Tarkastakaa säännöllisesti, että taakkatelineet ja kuorma ovat kunnolla kiinni. Sitokaa kuorma hyvin kuormaliinalla.
  • Jakakaa kuorma tasaisesti taakkatelineille. Asettakaa painavin kuorma alimmaiseksi.
  • Auton ilmanvastus ja siten polttoaineenkulutus kasvavat kuorman koon myötä.
  • Ajakaa pehmeästi. Välttäkää voimakkaita kiihdytyksiä, kovia jarrutuksia ja kovaa kaarreajoa.

Varoitus

Auton painopiste ja ajo-ominaisuudet muuttuvat kattokuorman yhteydessä.

Tiedot suurimmasta sallitusta kattokuormasta, taakkatelineistä ja mahdollisesta suksilaatikosta, ks. Massat.


Oliko tästä apua?