Polttoaine

Polttoaine - bensiini

Päivitetty 7/23/2018

Bensiiniä käytetään moottorin polttoaineena.

Käyttäkää vain tunnettujen valmistajien bensiiniä. Älkää koskaan tankatko laadultaan epäilyttävää polttoainetta. Bensiinin täytyy olla normin EN 228 mukaista.

  • 95 RON voidaan käyttää normaaliajossa.
  • 98 RON on suositeltavaa, kun tarvitaan maksimaalista tehoa vähimmäiskulutuksella.

Ajettaessa lämpimämmällä säällä kuin +38 °C suositellaan korkeinta mahdollista oktaanilukua parhaan suorituskyvyn ja mahdollisimman pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi.

Tärkeää

  • Käyttäkää vain lyijytöntä bensiiniä, ettei katalysaattori vaurioidu.
  • Metallilisäaineita sisältävää polttoainetta ei saa käyttää.
  • Älkää koskaan käyttäkö mitään lisäaineita, joita Volvo ei ole suositellut.

Alkoholit - etanoli

Tärkeää

  • Polttoaine, jossa on jopa 10 tilavuusprosenttia etanolia, on sallittua.
  • EN 228 E10 -bensiini (enint. 10 tilavuusprosenttia etanolia) on hyväksytty käytettäväksi.
  • Etanolipitoisuus saa olla korkeintaan E10 (enint. 10 tilavuusprosenttia etanolia). Esimerkiksi E85 ei ole sallittu.

Oliko tästä apua?