Etäavain

Etäavain - käyttöetäisyys

Päivitetty 7/23/2018

Etäavaimen toimintoja (perusmallissa) voidaan käyttää noin 20 metrin etäisyydellä autosta.

Jos auto ei vahvista painikkeen painallusta - siirtykää lähemmäs ja tehkää uusi yritys.

Huomio

Ympäröivät radioaallot, rakennukset, topografiset olosuhteet yms. voivat häiritä etäavaintoimintoja. Auto voidaan aina lukita/lukitus avata avainliuskalla.

Jos etäavain poistetaan autosta moottorin käydessä tai avainasennon I tai II ollessa aktiivinen ja kaikki ovet suljetaan, mittariston infonäytössä esitetään varoitusilmoitus samalla, kun kuullaan lyhyt äänimuistutus.

Ilmoitus sammuu, kun etäavain viedään takaisin autoon ja OK-painiketta painetaan tai kun kaikki ovet suljetaan jälleen.


Oliko tästä apua?