PCC - Personal Car Communicator

Etäavain PCC:llä* - käyttöetäisyys

Päivitetty 7/23/2018

PCC-etäavaimen käyttöetäisyys (Personal Car Communicator) ovien ja takaluukun lukitsemista, lukituksen avaamista varten on n. 20 metriä autosta - muille toiminnoille jopa n. 100 metriä.

Jos auto ei vahvista painikkeen painallusta - siirtykää lähemmäs ja tehkää uusi yritys.

Huomio

Ympäröivät radioaallot, rakennukset, topografiset olosuhteet yms. voivat häiritä informaatiopainikkeen toimintaa.

Etäavaimen käyttöetäisyyden ulkopuolella

Jos etäavain on liian kaukana autosta informaation lukemiseksi, näytetään viimeisin tila, johon auto jätettiin, ilman että merkkivalo kulkee ympäri etäavaimessa.

Jos autossa käytetään useampaa etäavainta, vain se, jota viimeksi käytettiin lukitsemiseen/lukituksen avaamiseen, näyttää oikean tilan.

Huomio

Jos mikään merkkivalo ei pala käytettäessä infopainiketta käyttöetäisyydellä, se voi johtua siitä, että viimeisintä kommunikaatiota etäavaimen ja auton välillä ovat häirinneet ympäröivät radioaallot, rakennukset, maantieteelliset olosuhteet tms.


Oliko tästä apua?