Matkasuunnitelma ja matkareitti

Navigointi* - opastusasetukset

Päivitetty 7/23/2018

Tässä voidaan tehdä asetukset opastuksen esittämisestä.

Saapumisaika tai Jäljellä oleva matka-aika

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa AsetuksetOpastusvalinnatSaapumisajan formaatti.

Valitse ajan näytön asetus:

 • ETA - näyttää lasketun saapumisajan
 • RTA - näyttää jäljellä olevan matka-ajan.

Kadunnimi puheopastuksessa

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa AsetuksetOpastusvalinnatTien nimet puheopastuksella.

Valitkaa, mitä puheääniopastus sisältää:

 • Merkitty ruutu - etäisyys ja suunta sekä katujen ja teiden nimet.
 • Tyhjä ruutu - etäisyys ja suunta.

Navigointi Turn-by-turn

Koskee vain tiettyjä malliversioita.

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa AsetuksetOpastusvalinnatOpastus kääntymisohjeineen.

Valitkaa mittariston näytön asetus:

 • Merkitty ruutu - näyttää seuraavan toimenpiteen matkasuunnitelmassa ja etäisyyden siihen.
 • Tyhjä ruutu - ei näyttöä.

Automaattinen liikenteen lukeminen

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa AsetuksetOpastusvalinnatLiikenneviestien automaatt. luenta.

Valitkaa asetus liikennetiedotusten lukemiselle:

 • Merkitty ruutu - tärkeät liikenteen häiriöt reitillä luetaan.
 • Tyhjä ruutu - ei lukemista.

Automaattinen äänen sovitus

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa AsetuksetOpastusvalinnatÄänen häivytys.

Valitkaa äänen sovituksen asetus:

 • Merkitty ruutu - audio- ja mediajärjestelmä, esim. radio, vaimennetaan, kun puheääniopastus lukee tietoja.
 • Tyhjä ruutu - ei äänen sovitusta.

Ääniopastus

Opastuksen aikana, kun auto lähestyy risteystä tai poistumisliittymää, saadaan puheviesti etäisyydestä ja tulevan toimenpiteen tyypistä. Samalla näkyy yksityiskohtainen kartta risteyksestä. Puheopastus toistetaan lähempänä risteystä. Ilmoituksen toistaminen: painakaa 2 kertaaOK/MENU-painiketta.

Äänenvoimakkuutta voidaan säätää äänentoistolaitteiston äänenvoimakkuussäätimellä (esitettävän puheilmoituksen aikana).

Huomio

Ääniopastusta ei anneta, kun Bluetooth-liitännällä liitetyllä matkapuhelimella puhutaan puhelua.

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa AsetuksetOpastusvalinnatReittiopastus puheena.

Valitkaa puheääniopastuksen asetus:

 • Merkitty ruutu - etäisyys ja tulevan toimenpiteen tyyppi luetaan.
 • Tyhjä ruutu - ei puheääniopastusta.

Yksinkertainen puheopastus

Puheääniopastuksella annetaan kolme (3) ohjetta ennen jokaista opastuskohtaa - valmistava, juuri ennen ja viimeinen, kun toimenpide pitää tehdä. Kun aktivoituna on yksinkertainen puheopastus, annetaan vain yksi (1) ohje jokaiselle opastuskohdalle.

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa AsetuksetOpastusvalinnatKäytä helppoa puheopastusta.

Valitkaa puheääniopastuksen asetus:

 • Merkitty ruutu - yksi (1) ohje jokaiselle opastuskohdalle.
 • Tyhjä ruutu - ei puheääniopastusta.

Liikenneturvallisuuskamera

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa AsetuksetOpastusvalinnatVaroitus nopeusvalvontakamerasta.

Valitkaa toiminto:

 • Merkitty ruutu - varoitus äänisignaalilla ja symbolilla, kun auto lähestyy liikenteenvalvontakameraa.
 • Tyhjä ruutu - ei varoitusta.

Huomio

Kansallinen lainsäädäntö määrää, mikätyyppistä informaatiota saa esittää kartalla. Ajankohtaiset tiedot, ks. www.volvocars.com/navi.

Huomio

 • Olkaa tarkkaavainen, koska kilvellä esitetty suurin sallittu nopeus voi joskus muuttua ja siten poiketa navigaattorin tietokannasta.
 • Kuljettaja on aina vastuussa voimassa olevien liikenne- ja nopeusmääräysten noudattamisesta.

Merkki tallennetusta paikasta

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa AsetuksetOpastusvalinnatIlmoitus tallennetusta sijainnista.

Valinta tallennettujen paikkojen joukosta:

 • Merkitty ruutu - äänisignaali, kun auto lähestyy itse tallennettua paikkaa.
 • Tyhjä ruutu - ei äänisignaalia.

Nopeusrajoitus

Vain autot ilman toimintoa Liikennemerkkien tunnistus.

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa AsetuksetOpastusvalinnatNäytä nopeusrajoitukset.

Valitkaa toiminto:

 • Merkitty ruutu - voimassa oleva nopeusrajoitus näytetään kyltillä mittaristossa

  Vain, kun nopeusinformaatio on karttadatassa.

  .
 • Tyhjä ruutu - ei huomautuksia mittaristossa.

POI-kohteen signaali opastetulla kiertoajelulla

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa AsetuksetOpastusvalinnatIlmoitus reitin POI-kohteesta.

Valitkaa toiminto:

 • Merkitty ruutu - äänisignaali, kun auto lähestyy POI-kohdetta, joka sisältyy johonkin Matkaoppaaseen.
 • Tyhjä ruutu - ei äänisignaalia.

Opastetun kiertoajelun signaali

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa AsetuksetOpastusvalinnatIlmoitus reittiopastuksesta.

Valitkaa toiminto:

 • Merkitty ruutu - äänisignaali, kun auto lähestyy Matkaopasta.
 • Tyhjä ruutu - ei äänisignaalia.

Oliko tästä apua?