Järjestelmän tiedot

Navigointi* - vianetsintä

Päivitetty 7/23/2018

Seuraavassa on esimerkki asioista, joista voidaan nähdä, että navigointijärjestelmä ei toimi niin kuin sen pitäisi.

Auton sijainti kartalla on virheellinen

Navigointijärjestelmä näyttää auton sijainnin n. 20 metrin tarkkuudella.

Ajettaessa teillä, jotka ovat toisen tien kanssa rinnalla, serpentiiniteillä, useassa tasossa olevilla teillä ja kun on ajettu pitkä matka ilman selviä käännöksiä, on virheille suurempi todennäköisyys.

Korkeat vuoret, rakennukset, tunnelit, sillat, eri tasossa olevat tiet jne. vaikuttavat lisäksi järjestelmän GPS-signaalin vastaantottoon negatiivisesti, mistä seuraa, että auto sijainnin laskennan tarkkuus voi heikentyä.

Järjestelmä ei aina laske nopeinta/lyhintä tietä

Reittiä laskettaessa otetaan huomioon ajomatka, tien leveys, tieluokka, oikealle tai vasemmalle kääntymisten lukumäärä, liikenneympyrät jne, jotta saadaan teoreettisesti paras tie. Kokemus ja paikallistuntemus voi kuitenkin johtaa tehokkaampaan tievalintaan.

Järjestelmä käyttää maksuteitä, moottoriteitä tai lauttoja, vaikka olen valinnut niiden välttämisen

Laskettaessa reittiä pitemmälle matkalle järjestelmä voi teknisistä syistä käyttää vain suuria teitä.

Jos on valittu maksuteiden ja moottoriteiden välttäminen, niitä vältetään mahdollisimman paljon ja käytetään vain, jos muuta kohtuullista vaihtoehtoa ei ole.

Auton sijainti kartalla on virheellinen kuljetuksen jälkeen

Jos autoa on kuljetettu esim. lautalla tai junalla, tai sellaisella tavalla, että GPS-signaalit eivät olleet mahdollisia, voi kestää jopa 5 minuuttia ennen kuin auton sijainti lasketaan oikein.

Auton sijainti kartalla on virheellinen auton akun irtikytkennän jälkeen

Jos GPS-antenni on ollut jännitteetön, voi kestää yli 5 minuuttia ennen kuin GPS-signaalien oikea vastaanotto voi tapahtua ja auton sijainti voidaan laskea.

Auton symboli näytössä käyttäytyy oudosti renkaiden vaihdon jälkeen

GPS-vastaanoton lisäksi myös auton nopeusanturi ja gyroskooppi vaikuttavat auton todellisen sijainnin ja ajosuunnan laskemiseen. Varapyörän asentamisen tai kesä- ja talvirenkaiden välisen vaihdon jälkeen järjestelmän tarvitsee "oppia" uusien pyörien koko.

Jotta järjestelmä toimii optimaalisesti, suositellaan tämän vuoksi tekemään sopivassa paikassa muutamia täysiä ohjauspyörän kääntöjä hitaassa ajossa.

Karttakuva ei vastaa todellisuutta

Tieverkon uus- ja kunnostusrakentamista, uusien liikennesääntöjen käyttöönottoa yms. tapahtuu jatkuvasti eikä karttatietokanta sen vuoksi aina ole täydellinen.

Karttatietoja kehitetään ja päivitetään jatkuvasti. Uusimpien karttatietojen lataaminen: ks. karttojen päivitys. Myös osoitteessa support.volvocars.com on lisää tietoa kartoista ym.

Kartan mittakaava muuttuu joskus

Tietyiltä alueilta ei ole yksityiskohtaista karttatietoa. Järjestelmä vaihtaa tällöin automaattisesti suurennusastetta.

Autosymboli näytössä hyppää eteenpäin tai pyörii ympäri

Järjestelmä voi tarvita muutamia sekunteja tunnistaakseen auton sijainnin ja liikkeen ennen kuin lähdette liikkeelle.

Sammuttakaa sekä järjestelmä että auto. Käynnistäkää uudelleen, mutta seiskää hetki paikallanne ennen kuin alatte ajaa.

Tarkoituksena on ajaa pitkä matka, mutta en halua antaa erityistä reittiä kaupunkeihin, joiden läpi aion ajaa - Kuinka teen matkasuunnitelman yksinkertaisimmin?

Antakaa määränpää suoraan kartalla hiusristikon avulla. Järjestelmä opastaa Teidät automaattisesti määränpäähän, vaikka ajatte välietappien ohitse.

Karttatietoni eivät ole ajanmukaisia

Karttatietoja kehitetään ja päivitetään jatkuvasti. Uusimpien karttatietojen lataaminen: ks. karttojen päivitys. Myös osoitteessa support.volvocars.com on lisää tietoa kartoista ym.

Kuinka voi helposti tarkastaa mikä on käytettävä karttaversio?

Etsikää valikkojärjestelmästä kohta AsetuksetJärjestelmätiedot saadaksenne tietoja versiosta ja siitä, mikä maantieteellinen alue katetaan, ks. Navigointi - kartta- ja järjestelmätiedot.


Oliko tästä apua?