Matkasuunnitelma ja matkareitti

Navigointi* - matkareitti

Päivitetty 7/23/2018

Matkareitti voidaan näyttää yksityiskohtaisesti tai yleiskuvana ja vaihtoehtoisia matkareittejä voidaan valita. Matkareitti on mahdollista tallentaa säilytettäväksi järjestelmän muistissa.

P3-1346-NAV-Melco Meny Rutt

Matkareitti - vältettävä

Tällä toiminnolla kuljettaja voi valita seuraavaksi tulevan osuuden välttämisen reitillä. Toiminto on käytettävissä vain, kun on olemassa vaihtoehtoisia katuja/teitä. Muussa tapauksessa merkinnästä tai sen osista ei välitetä.

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa ReittiVältä.

Valitkaa haluamanne toimenpide:

P3-1346-NAV-Melco Meny Rutt Undvik PopUp

Merkitty osuus.

 • Määritä uusi reitti - järjestelmä laskee toisen matkareitin, jossa on otettu huomioon vältettävä osuus.
 • Pitempi - vältettävää osuutta pidennetään.
 • Lyhyempi - vältettävää osuutta lyhennetään.
 • Poista - merkityt osuudet poistetaan ja matkareitti palautetaan alkuperäiseksi versioksi.

Vaihtoehtoiset matkareitit

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa ReittiVaihtoehtoiset reitit määränpäähän.

Valitkaa ehdotettu matkareitti tai Reittityyppi:

P3-1346-NAV-Melco Meny Rutt Alternativ rutt t dest-2
 • ECO-liikenne huomioon ottaen - pieni polttoaineenkulutus

  Koordinoidaan Liikenneradion tiedoilla.

  ensisijaistetaan.
 • Nopea - lyhyt matka-aika ensisijaistetaan.
 • Nopea liikenne huomioon ottaen - lyhyt matka-aika minimaalisella jononmuodostuksella

  Koordinoidaan Liikenneradion tiedoilla.

  .
 • Lyhyt - lyhin reitti ensisijaistetaan. Reitti voidaan viedä myös pienehköjen teiden kautta.

Matkareittikatsaus

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa ReittiReitin tarkat tiedot.

Tiedot reitin välietapeista ja määränpäästä näytetään.

P3-1346-NAV-Melco Meny Rutt RuttÖverblick lista

Yksityiskohtaiset matkareittitiedot

Tässä esitetään kohdat, jotka osuus kahden välietapin välillä sisältää - esim. poistumisliittymät ja risteykset.

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa ReittiReitin yleisnäkymä.

Tiedot reitin välietapeista ja määränpäästä näytetään.

P3-1346-NAV-Melco Meny Rutt Detaljerad rutt-info-3

Yksityiskohtainen osaosuus reitillä.

Lähentäminen ja loitontaminen kartalla ja matkareitin askeltaminen:

 • Seuraava - siirtyy seuraavaan osaosuuteen.
 • Edellinen - siirtyy edelliseen osaosuuteen.
 • Lähennä/Loitonna - suurentaa/pienentää ko. osaosuuden karttakuvaa.

Kartta jäljellä olevasta matkareitistä

Tämä toiminto näyttää ajoreitin jäljellä olevan osuuden.

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa ReittiJäljellä oleva reitti kartalla.

Matkasuunnitelman jäljellä olevasta osasta näytetään karttakuva auton nykyisestä paikasta alkaen.

P3-1346-NAV-Melco Meny Rutt Karta kvarvarande väg-2

Lisätietoja toiminnasta ja käytettävissä olevista toiminnoista, ks. Valikot.

Matkareitin tallentaminen

Matkareitin tallentaminen ja säilyttäminen navigointijärjestelmän muistissa.

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa ReittiTallenna reitti.

Tallennus alkaa. Käynnissä olevan tallennuksen aikana esitetään symboli "REC" näytössä.

Tallennuksen lopettamiseksi painakaa OK/MENU ja valitkaa ReittiLopeta tallennus.

Tallennettu matkareitti säilytetään.

Tallennetut matkareitit voidaan avata valikossa Aseta määränpääTallennettu sijaintiReitit.

P3-1420-NAV-us MenySökDest Lagrad plats-3-Rutt

Tallennetut tiedostot voidaan viedä/siirtää USB-muistiinKytketään keskikonsolin taempaan säilytyslokeroon. esim. kopioitavaksi toisen auton GPS-navigaattoriin. Lisätietoja, ks. tallennettujen paikkojen tuonti/vienti.


Oliko tästä apua?