Matkasuunnitelma ja matkareitti

Navigointi* - matkareittivaihtoehdot

Päivitetty 7/23/2018

Matkareittivaihtoehtojen asetukset sisältävät mm. matkareitin tyypin ja joukon matkareittiehdotuksia.

P3-1346-NAV-Melco Meny Inställningar

Matkareitin tyyppi

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa AsetuksetReittivalinnat.

Valitkaa matkareitin tyyppi:

 • Nopea liikenne huomioon ottaen - lyhyt matka-aika minimaalisella jononmuodostuksella

  Koordinoidaan Liikenneradion tiedoilla.

  .
 • Nopea - lyhyt matka-aika ensisijaistetaan.
 • Lyhyt - lyhin reitti ensisijaistetaan. Reitti voidaan viedä myös pienehköjen teiden kautta.
 • ECO-liikenne huomioon ottaen - pieni polttoaineenkulutus

  Koordinoidaan Liikenneradion tiedoilla.

  ensisijaistetaan.

Uusi matkareitti pyynnöstä

Liikennetiedoista johtuvan reitin uudelleenlaskennan valinta.

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa AsetuksetReittivalinnatUuden reitin määritys pyynnöstä.

Valitkaa toiminto:

 • Merkitty ruutu - reitin uudelleenlaskenta on vahvistettava valitsemalla OK/MENU tai peruutettava valitsemalla EXIT.
 • Tyhjä ruutu - reitin automaattinen uudelleenlaskenta.

Matkareittiehdotukset

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa AsetuksetReittivalinnatReittiehdotukset.

P3-1346-NAV-Melco Meny Resvägsförslag

Matkareittiehdotukset.

Valitkaa asetus matkareittiehdotuksien käytölle:

 • 1 - käynnistää opastuksen suoraan asetetun matkasuunnitelman mukaisesti.
 • 3 - järjestelmä ehdottaa kolmea vaihtoehtoista matkareittiä, joista yksi on valittava ennen kuin opastus alkaa. Huomatkaa, että opastuksen aloittaminen kestää hieman kauemmin, koska järjestelmän on laskettava kolme sopivaa matkareittiä.

Kimppakyytikaistan käyttö

Toiminto on käytettävissä vain, jos tällainen informaatio on sisällytetty karttadataan.

Joskus yksityisten henkilöautojen sallitaan käyttävän ajokaistaa, joka oikeastaan on tarkoitettu paikallisbusseille, hyöty- ja taksiajoneuvoille - tämä kuitenkin edellyttäen, että henkilöautossa on yksi tai useampi matkustaja. Tämän toiminnon ollessa aktivoituna sisällytetään myös tällainen ajokaista soveltuvan matkareitin laskentaan.

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa AsetuksetReittivalinnatKäytä kimppakyytikaistaa.

Valitkaa asetus kimppakyytikaistan käytölle:

 • Ei koskaan
 • 2 henkilölle
 • Yli 2 henkilöä

Pikakaistan käyttö

Toiminto on käytettävissä vain, jos tällainen informaatio on sisällytetty karttadataan.

Joskus yksityisten henkilöautojen sallitaan käyttävän ajokaistaa, joka oikeastaan on tarkoitettu paikallisbusseille, hyöty- ja taksiajoneuvoille - tämä kuitenkin edellyttäen, että henkilöauto on luokiteltu "ympäristöautoksi" tai vastaavaksi. Tämän toiminnon ollessa aktivoituna sisällytetään myös tällainen ajokaista soveltuvan matkareitin laskentaan.

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa AsetuksetReittivalinnatKäytä pikakaistaa.

Valitkaa asetus pikakaistan käytölle:

 • Merkitty ruutu - pikakaistaa käytetään matkareittilaskelmissa.
 • Tyhjä ruutu - pikakaistaa ei käytetä.

Alueen välttäminen

Toiminto on käytettävissä vain, jos tällainen informaatio on sisällytetty karttadataan.

Moottoriteitä ei voida valita pois. Matkareitin laskennassa käytetään aina moottoritietä vaihtoehtoisena reittinä.

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa AsetuksetReittivalinnatVältä aluetta.

Valitkaa matkareitin varrella vältettävä alue (jos alue on jo luettelossa aikaisemmin asetettuna alueena - jatkakaa seuraavaan vaiheeseen):

 • Valitse alue kartalta - valitkaa haluamanne alue kartalta, ks. lisätietoja jäljempänä kohdasta "Sulkualueen luominen".
 • Tallennetusta sijainnista - valitkaa tallennetuista paikoista.

Valinta lisätään vältettävien alueiden luetteloon.

P3-1420-NAV-us Meny Inställningar Resväg Undvik område-PopUp

Merkitkää alue vältettävien luetteloon, painakaa OK/MENU ja valitkaa Ota käyttöön.

Alueita on mahdollista myös Muokkaa, Poista käytöstä ja Poista.

Aluetta vältetään matkareittiä laskettaessa.

Sulkualueen luominen

Vältettävä alue valitaan merkitsemällä suoraan kartalle nelikulmaisella ruudulla.

P3-1346-NAV-Melco Meny Inställningar Resväg Undvik område-4

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa AsetuksetReittivalinnatVältä aluettaValitse alue kartalta.

Vierittäkää karttaa, kunnes kohdistin on halutulla alueella.

Painakaa OK/MENU.

Punainen ruutu luodaan.

Kääntäkää TUNE-säädintä ruudun koon säätämiseksi.

Painakaa OK/MENU, kun ruutu peittää haluamanne alueen.

Alue tallennetaan vältettävien alueiden luetteloon.

Jotta aluetta ei oteta mukaan matkareitin laskennassa, se on aktivoitava, ks. edellä oleva kappale "Alueen välttäminen".

Tiettyjen liikenne-elementtien välttäminen

Toiminto on käytettävissä vain, jos tällainen informaatio on sisällytetty karttadataan.

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa AsetuksetReittivalinnat:

 • Vältä moottoriteitä
 • Vältä maksullisia tieosuuksia
 • Vältä tunneleita
 • Vältä lauttoja
 • Vältä autojunia
 • Vältä tievero-osuuksia

Huomio

 • Jos matkasuunnitelma on ladattuna, kun nämä valinnat tehdään, jonkin vaihtoehdon valitseminen/valinnan poistaminen voi aiheuttaa pienen viiveen, koska matkasuunnitelma on laskettava uudelleen.
 • Jos tunnelit, tietullit ja moottoritiet on poistettu reitin laskennasta, niitä vältetään mahdollisimman paljon ja käytetään vain, jos mitään muuta järkevää vaihtoehtoa ei ole saatavana.

Oliko tästä apua?