Autossa saatavana olevat sovellukset

WikiLocations

Päivitetty 5/18/2020

WikiLocations

WikiLocationsSaatavuus vaihtelee markkina-alueen mukaan.-sovelluksella voitte lukea autonne sijaintiin ja määränpäähän liittyviä Wikipedia-artikkeleita.

Sovellus WikiLocations

WikiLocations-sovelluksen avulla saatte pääsyn Wikipedia-pohjaisiin sisältöihin. Tämä palvelu ei ole osa auton navigointijärjestelmää, mutta voitte katsoa artikkeleita, kuvia ja yhteenvetoja, jotka liittyvät autonne sijaintiin ja määränpäähän.

WikiLocations-sovelluksessa esitettävät artikkelit ovat niitä, joissa on esitetty maantieteellinen paikka. WikiLocations näyttää vain artikkelit, jotka vastaavat auton kieliasetuksia, sekä englanninkieliset artikkelit.

WikiLocations-sovelluksen käyttö

WikiLocations on ilmainen palvelu ettekä tarvitse olla tiliä palvelun käyttämistä varten.

Huomatkaa, että datan käyttökustannus voi tulla lisäksi riippuen tilauksesta. Ottakaa yhteys internetoperaattoriinne saadaksenne lisätietoja.

Käyttäkää ohjauspylvään säädintä sovelluksen turvallisemman käytön vuoksi ajaessanne.

Vinkkejä WikiLocations -toiminnon käyttämiseen

Jos koette ongelmia WikiLocations -toiminnon kanssa, tarkistakaa, että teillä on toimiva internet-yhteys ja hyvä signaalinvoimakkuus.


Oliko tästä apua?