Internet-yhteys

Automodeemin asetukset*

Päivitetty 5/18/2020

Automodeemin asetukset*

Auto on varustettu modeemilla, jota voidaan käyttää auton yhdistämiseen internetiin. On myös mahdollista jakaa internetyhteys toiminnon Wi-Fi kautta.

Painakaa Asetukset päänäkymässä.

Painakaa ViestintäAutomodeemin Internet ja valitkaa asetukset:

  • Automodeemin Internet - valinta siitä, automodeemia käytetään kytkentänä.
  • Datakäyttö - kohdan Nollaa painaminen nollaa vastaanotetun ja lähetetyn datamäärän laskennan.
  • Verkko
Valitse operaattori - automaattinen tai manuaalinen verkko-operaattorin valinta.
Verkkovierailu - jos ruutu on ruksattu, automodeemi yrittää yhdistyä Internetiin, kun auto on ulkomailla oman verkon ulkopuolella. Huomatkaa, että tämä voi aiheuttaa suuria kustannuksia. Tarkistakaa roaming-sopimuksenne ulkomailla tapahtuvaa dataliikennettä koskien kotimaiselta verkko-operaattoriltanne.
  • SIM-kortin PIN-koodi
Muuta PIN-koodi - enintään 4 numeroa voidaan ilmoittaa.
Kytke PIN-koodi pois - valinta siitä, tarvitaanko PIN-koodia SIM-kortin käyttöön.
  • Lähetä pyydetty koodi - käytetään esim. käteiskortin lataamiseen tai saldon tarkastamiseen. Toiminto on operaattorikohtainen.

Huomio

Huomatkaa, että siinä SIM-kortissa, jota käytetään internet-yhteyden muodostamiseen P-SIM-kortin kautta, ei voi olla sama puhelinnumero kuin puhelinta varten käytettävässä SIM-kortissa. Jos tätä ei huomioida, ei puheluja voida yhdistää oikein puhelimeen. Käyttäkää tästä syystä internet-yhteyttä varten SIM-korttia, jossa on eri puhelinnumero, tai datakorttia, joka ei käsittele puheluita ja joka ei näin ollen voi häiritä puhelimen toimintaa.


Oliko tästä apua?