Puhelin

Tekstiviestien käsittely

Koskee ainoastaan tiettyjä markkina-alueita. Kysykää lisätietoa Volvon jälleenmyyjältä.

Päivitetty 5/18/2020

Tekstiviestien käsittely

Koskee ainoastaan tiettyjä markkina-alueita. Kysykää lisätietoa Volvon jälleenmyyjältä.

Viestien hallinta autossa Bluetooth-yhdistettyä puhelinta käytettäessä.

Joissakin puhelimissa on aktivoitava ilmoitustoiminto. Kaikki puhelimet eivät ole täysin yhteensopivia eivätkä voi siksi näyttää yhteystietoja ja ilmoituksia autossa.

Tekstiviestien käsittely keskinäytössä

Tekstiviestit näytetään vain keskinäytössä, jos kyseinen asetus on valittu.

P5–1507–App-Messages

Painakaa sovellusnäkymässä Viestit, jos haluatte käsitellä tekstiviestejä keskinäytössä.

Tekstiviestien lukeminen ääneen keskinäytössä

P5/P6-1746-Read out text message

Toiminto lukee viestin ääneen, kun painatte tätä kuvaketta.

Tekstiviestien lähettäminen keskinäytössä

Vain tietyt puhelimet voivat lähettää ilmoituksia auton kautta. Yhdistetyn puhelimen täytyy tukea Bluetooth-profiilia Message Access Profile (MAP).

Viestiin voidaan vastata tai uusi viesti luoda.

  • Vastaaminen viestiin - painakaa yhteystietoa, jonka viestiin vastataan, ja painakaa sitten Vastaa.
  • Uuden viestin laatiminen – painakaa Luo uusi. Valitkaa yhteystieto tai syöttäkää numero.

Kirjoittakaa viesti.

Painakaa painiketta Lähetä.

Tekstiviestien käsitteleminen kuljettajan näytössä

Tekstiviestit näytetään vain kuljettajan näytössä, jos kyseinen asetus on valittu.

Uuden tekstiviestin lukeminen ääneen kuljettajan näytöstä

Jotta järjestelmä lukee viestin, valitkaa Lue ääneen ohjauspyörän painikesarjalla.

Vastauksen saneleminen kuljettajan näytössä

Kun järjestelmä on lukenut tekstiviestin, siihen voidaan sanella lyhyt vastaus, jos auto on yhdistetty internetiin.

Painakaa Vastaa ohjauspyörän painikesarjalla. Saneludialogi alkaa.

Viesti-ilmoitus

Teksti-ilmoitusten asetuksissa voidaan ottaa ilmoitukset käyttöön ja poistaa ne käytöstä.


Oliko tästä apua?