Yhdistetyt palvelut

Tietojen jakaminen kuljettajaprofiilia varten

Päivitetty 5/18/2020

Tietojen jakaminen kuljettajaprofiilia varten

Kun alatte käyttää uutta kuljettajaprofiilia, tietojen jakamisen asetukset profiilia varten asetetaan auton vakioasetuksiin ja ne ovat pois käytöstä.

Jos haluatte alkaa käyttää uutta kuljettajaprofiilia, tietojen jakaminen tulee aktivoida profiilissa käytettäville kytketyille palveluille. Tämä on tehtävä myös, jos olette aiemmin aktivoinut muissa kuljettajaprofiileissa tietojen jakamisen kytkettyjä palveluita varten.

Jotkin autonne asetuksista voivat palautua vakioasetuksiin korjaamokäynnin tai ohjelmistopäivityksen jälkeen. Koska tietojen jakamisen asetukset ovat yksilölliset kussakin kuljettajaprofiilissa, tietojen jakaminen tulee aktivoida uudelleen erikseen jokaisen profiilin kohdalla.

Huomio

Ostaessanne Volvon jälleenmyyjä voi usein auttaa tekemään auton asetukset ja käydä eri asetusvaihtoehdot läpi kanssanne. Tämä voi tarkoittaa mm. sitä, että tietojen yhteiskäyttö yhdistettyjä palveluja varten on luovutuksen yhteydessä jo aktivoituna uudessa autossanne.

Jos alatte tämän jälkeen käyttää uutta kuljettajaprofiilia, tietojen yhteiskäytön asetukset ovat poissa käytöstä uudessa profiilissa ja ne on aktivoitava käytettäviä palveluja varten. Tämä koskee myös tietojen yhteiskäytön asetuksia ladatuissa sovelluksissa.

Tarkistakaa, mikä kuljettajaprofiili on käytössä

Tietojen jakamisen asetukset voivat näyttää erilaisilta autonne eri kuljettajaprofiileissa. Jossakin profiilissa tietojen jakaminen voi esim. olla aktivoituna vain yhden kytketyn palvelun kohdalla, kun taas toisessa profiilissa toiminto voi olla aktivoituna kaikkien palveluiden ja ladattujen sovellusten kohdalla.

Jos havaitsette, että jotkut sovellukset tai kytketyt palvelut eivät toimi autossanne oikealla tavalla, jos esim. saatte toistuvasti kehotuksen sallia tietojen jakaminen määrättyjen palveluiden toimintojen kohdalla, tarkistakaa, mikä kuljettajaprofiili on aktiivinen ja minkä palveluiden kohdalla profiilissa on aktivoitu tietojen jakaminen.

Voitte vaihtaa kuljettajaprofiilia kohdassa Profiili keskinäytön ylänäkymässä.

Voitte aina aktivoida tietojen jakamisen niihin kytkettyihin palveluihin, joita haluatte käyttää profiilissa, mutta jos profiilin asetukset on suojattu ja tallennettu, kaikki tehdyt muutokset ovat väliaikaisia. Tämä johtuu siitä, että suojatun kuljettajaprofiilin kaikki asetukset palautuvat viimeksi tallennettuun arvoon, kun auto sammutetaan ja lukitaan.

Tallentaaksenne suojattuun kuljettajaprofiiliin tehdyt asetusmuutokset siirtykää kohtaan AsetuksetJärjestelmäKuljettajaprofiilitMuokkaa profiilia keskinäytössä ja painakaa tallenna profiilin muutokset näytön alareunassa.


Oliko tästä apua?