Avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen

Takaluukun sulkeminen ja lukitseminen painikkeella*

Päivitetty 5/18/2020

Takaluukun sulkeminen ja lukitseminen painikkeella*

Auto voidaan sulkea ja lukita automaattisesti takaluukun alareunassa olevilla painikkeilla.

P5-1507 Power Operated Tailgate overveiw

Painikkeen/painikkeiden sijainti takaluukun alareunassa.

Tärkeää

Kun käsittelette takaluukkua manuaalisesti, avatkaa tai sulkekaa se hitaasti. Älkää avatko tai sulkeko sitä väkivalloin, jos se vastustaa. Se voi vahingoittua ja lakata toimimasta oikein.

Sulkeminen

Koskee autoja, joissa on sähkötoiminen tavaratilan luukku.

Painakaa takaluukun alareunassa olevaa -painiketta.

Takaluukku sulkeutuu automaattisesti ja jää lukitsemattomaksi.

Huomio

 • Painike on aktiivinen 24 tuntia luukun jättämisestä auki. Tämän jälkeen sulkeminen on tehtävä käsin.
 • Jos luukku on ollut auki yli 30 minuuttia, se suljetaan hitaammin.

Lukitseminen

Koskee autoja, joissa on avaimeton lukitseminen / lukituksen avaaminen.

Painakaa takaluukun alareunassa olevaa -painiketta.

Sulkekaa luukku käsin.

Takaluukku ja ovet lukitaanKaikkien ovien on oltava kiinni, jotta auto voidaan lukita..

Sulkeminen ja lukitseminen

Koskee autoja, joissa on avaimeton lukitus / lukituksen avaaminen ja sähkötoiminen takaluukku.

Painakaa takaluukun alareunassa olevaa -painiketta.

Takaluukku sulkeutuu automaattisesti ja auto lukitaanKaikkien ovien on oltava kiinni, jotta auto voidaan lukita..

Huomio

 • Jonkin auton etäavaimista on oltava kantaman sisällä, jotta lukitseminen ja lukituksen avaaminen toimii.
 • Avaimettomalla* lukituksella tai lukituksen avauksella varustetussa autossa kuuluu kolme äänimerkkiä, jos avainta ei havaita riittävän lähellä luukkua.

Sulkemisen keskeyttäminen

 • Painakaa kojelaudan painiketta.
 • Painakaa etäavaimen painiketta.
 • Painakaa takaluukun alareunassa olevaa sulkemispainiketta.

  Koskee autoja, joissa on sähkötoiminen tavaratilan luukku.

  .
 • Painakaa ulkokahvan alla olevaa kumipäällysteistä paininlevyä.
 • Jalan liikkeellä*.

Takaluukun liike keskeytyy ja luukku pysähtyy. Tämän jälkeen takaluukkua voidaan käsitellä manuaalisesti.

Jos takaluukku pysäytetään lähes suljettuun asentoon, se avataan seuraavan aktivoinnin yhteydessä.

Puristumissuoja

Jos takaluukun avautumisen tai sulkeutumisen estää jokin tarpeeksi voimakas este, puristumissuoja aktivoituu.

 • Avattaessa - liike keskeytyy, takaluukku pysähtyy ja kuuluu pitkä äänimerkki.
 • Suljettaessa - liike keskeytyy, takaluukku pysähtyy, kuuluu pitkä äänimerkki ja takaluukku palaa ohjelmoituun maksimiasentoonsa.

Varoitus

Huomatkaa väliinjäämisvaara avaamisen ja sulkemisen yhteydessä.

Tarkistakaa, että takaluukun lähellä ei ole ketään, ennen kuin aloitatte avaamisen tai sulkemisen, koska takaluukun väliin jäämisellä voi olla vakavia seurauksia.

Käyttäkää takaluukkua aina valvotusti.

Esijännitetyt jouset

P5-1617- V90 - High pressure preloaded spring

Sähkötoimisen takaluukun esijännitetyt jouset.

Varoitus

Älkää avatko sähkötoimisen takaluukun esijännitettyjä jousia. Niiden sisällä vallitsee korkea paine, joka voi avattaessa aiheuttaa vahinkoja.


Oliko tästä apua?