AdBlue

AdBlue®

Rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)

-nesteen käsittely

Päivitetty 5/18/2020

AdBlue®

Rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)

-nesteen käsittely

AdBlue koostuu suurimmaksi osaksi vedestä (n. 67,5 % vettä ja 32,5 % ureaa). Neste ei ole tulenarkaa, mutta sitä on käsiteltävä varovasti, koska se voi ärsyttää silmiä ja ihoa.

Muistettavaa käsiteltäessä

Välttäkää höyryjen hengittämistä sekä iho- ja silmäkosketusta. Suosittelemme käyttämään käsineitä, jotka estävät herkän ihon ärsytyksen nestettä käsiteltäessä.

Varoitus

Ensiaputoimenpiteet:

  • Hengitettäessä – hakeuduttava raittiiseen ilmaan.
  • Ihokosketuksessa – iho on pestävä vedellä ja saippualla.
  • Silmäkosketuksessa – huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä.
  • Nautittaessa sisäisesti – suu on huuhdeltava huolellisesti. Ei saa oksennuttaa.

Ottakaa yhteyttä lääkäriin, jos vaivat jatkuvat tai ainetta on nautittu sisäisesti suurehko määrä.

Toimenpiteet aineen läikkyessä

Maahan, auton päälle tai maalatuille pinnoille läikkynyt AdBlue on huuhdeltava tarkkaan vedellä pois. Aineen pääsemistä viemäriin on vältettävä.

Säilytys

AdBlue-nestettä on säilytettävä tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa yli -11 °C:n (12 °F) ja alle 30 °C:n (86 °F) lämpötilassa. Nestettä ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa.

AdBlue jäätyy -11 °C:n (12 °F) lämpötilassa, mutta sulamisen jälkeen sitä voidaan käyttää uudelleen.


Oliko tästä apua?