HomeLink

HomeLink® -palvelun käyttäminen*

Koskee tiettyjä markkina-alueita.

Päivitetty 5/18/2020

HomeLink® -palvelun käyttäminen*

Koskee tiettyjä markkina-alueita.

Kun HomeLink® on ohjelmoitu, sitä voidaan käyttää yksittäisten alkuperäiskauko-ohjainten asemesta.

Painakaa ohjelmoitua painiketta. Autotallin ovi, veräjä, hälytysjärjestelmä tai vastaava aktivoituu (voi kestää muutamia sekunteja). Jos painiketta painetaan yli 20 sekuntia, uudelleenohjelmointi alkaa. Merkkivalo palaa tai vilkkuu, kun painiketta on painettu. Alkuperäisiä kauko-ohjaimia voidaan haluttaessa luonnollisesti edelleen käyttää rinnakkain HomeLink® -järjestelmän kanssa.

Huomio

Sytytysvirran katkaisemisen jälkeen HomeLink® toimii vähintään 7 minuutin ajan.

Huomio

HomeLink®-toimintoa ei voida käyttää, jos auto on lukittu ja hälytys kytketty valmiustilaan* ulkopuolelta käsin.

Varoitus

  • Jos HomeLink® -toimintoa käytetään autotallin oven tai portin avaamiseen, varmistukaa, ettei oven tai portin läheisyydessä ole ketään liikkeen aikana.
  • Älkää käyttäkö HomeLink®-järjestelmää autotallin oveen, jolla ei ole turvapysäytystä ja -peruutusta.

Oliko tästä apua?