Käynnistys ja ajo

Toimintahäiriö

Päivitetty 5/18/2020

Toimintahäiriö

Autossa havaittu toimintahäiriö voi johtua monista eri syistä eikä välttämättä suoranaisesta viasta.

Osalla toiminnoista on rajoituksia tietyissä tilanteissa ja olosuhteissa tai tiettyjen ehtojen on täytyttävä, jotta ne toimivat. Kuljettajan näytössä ja keskinäytössä voidaan näyttää ilmoituksia tiedoksi tällaisista tapahtumista.

Lukekaa lisää vianetsinnästä ja eri toimintojen rajoituksista alla olevista artikkeleista.

Jos auto ei ole ajokelpoinen

Kytkekää varoitusvilkut, jos auto on pysähtynyt odottamatta paikkaan, jossa on muutakin liikennettä. Muistakaa turvallisuus ja siirtäkää auto pois liikennettä vaarantavasta paikasta, jos mahdollista. Pukekaa heijastinliivi päällenne ja asettakaa varoituskolmio tielle varoittaaksenne muita tielläliikkujia hyvissä ajoin. Kutsukaa tienvarsiapu.


Oliko tästä apua?