Tutki ohjekirjaasi

V60
2021 Early

Suosituksia ajettaessa

17 Tulokset

Hinaus

Autoa hinattaessa sitä vedetään toisella ajoneuvolla hinausköyden avulla.

Liikkeellelähtöapu mäessä

Mäkilähtöavustin (HSA* ) estää auton rullaamisen taaksepäin lähdettäessä liikkeelle ylämäessä. Peruutettaessa ylämäessä se estää auton rullaamisen eteenpäin.

Jarruttaminen suolatuilla ajoradoilla

Ajettaessa suolatuilla teillä voi jarrulevyille ja jarrupaloille muodostua suolakerros.

Jarruttaminen märillä tienpinnoilla

Ajettaessa pitkähkö aika voimakkaassa sateessa jarruttamatta voi jarruvaikutus ensimmäisen jarrutuksen yhteydessä viivästyä hieman.

Pysäköinti mäkeen

Käyttäkää aina seisontajarrua pysäköidessänne mäkeen.

Bensiinihiukkassuodatin

Bensiinikäyttöisessä autossa on hiukkassuodatin pakokaasupäästöjen vähentämiseksi tehokkaammin.

Bensiiniasema

Selvittäkää reitti lähimmälle bensiiniasemalle käyttämällä auton navigointijärjestelmää*.

Polttoaineen loppuminen ja dieselmoottori

Sen jälkeen, kun moottori on sammunut polttoaineen puutteen takia, polttoainejärjestelmä tarvitsee pienen hetken tarkastuksen suorittamiseen.

Dieselin hiukkassuodatin

Dieselkäyttöisessä autossa on hiukkassuodatin pakokaasupäästöjen vähentämiseksi tehokkaammin.

Ajoasento Eco

Ajotila Eco voi parantaa ajamisen polttoainetaloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Taloudellinen ajo

Taloudellisempi ajotapa voi vähentää polttoaineen kulutusta.

Valmistelut ennen pitkää ajomatkaa

Ennen autolomaa tai muuta pitempää matkaa on tärkeää tarkastaa auton toiminnot ja varusteet erityisen huolellisesti.

Käynnistysakun ylikuormitus

Auton sähköiset toiminnot kuormittavat käynnistysakkua eri tavoin. Välttäkää käyttämästä jännitetilaa II auton moottorin ollessa sammutettu. Käyttäkää sen sijaan jännitetilaa I - silloin kulutetaan vähemmän virtaa.

Kahlaus

Kahlaus tarkoittaa autolla ajamista vedessä esimerkiksi tulvivalla ajoväylällä. Kahlaus on tehtävä erittäin varovasti.

Talviajo

Talviajossa on tärkeää tehdä tietyt tarkastukset autolle sen varmistamiseksi, että sillä voidaan ajaa turvallisesti.

Moottorin ja vetojärjestelmän ylikuumeneminen

Tietyissä olosuhteissa, esimerkiksi kovassa ajossa mäkisessä maastossa ja lämpimässä säässä, on olemassa vaara, että moottori ja voimansiirto voivat ylikuumentua, erityisesti kuorman ollessa raskas.

Perävaunun vetäminen

Perävaunua vedettäessä on huomioitava useita tärkeitä seikkoja koskien vetokoukkua, perävaunua sekä kuorman sijoittamista perävaunuun.