Suosituksia ajettaessa

Käynnistysakun ylikuormitus

Päivitetty 5/18/2020

Käynnistysakun ylikuormitus

Auton sähköiset toiminnot kuormittavat käynnistysakkua eri tavoin. Välttäkää käyttämästä jännitetilaa II auton moottorin ollessa sammutettu. Käyttäkää sen sijaan jännitetilaa I - silloin kulutetaan vähemmän virtaa.

Huomioikaa myös eri lisävarusteet, jotka kuormittavat sähköjärjestelmää. Älkää käyttäkö toimintoja, jotka kuluttavat paljon virtaa, kun auton moottori on sammutettu. Esimerkkejä sellaisista toiminnoista ovat:

  • matkustamon puhallin
  • valonheittimet
  • tuulilasinpyyhin
  • äänentoistolaitteisto (suuri äänenvoimakkuus).

Jos käynnistysakun jännite on matala, esitetään ilmoitus kuljettajan näytössä. Energiansäästötoiminto sitten sulkee tai rajoittaa tiettyjä toimintoja, esim. tuuletuspuhallin ja/tai äänentoistolaitteisto.

Ladatkaa tällöin käynnistysakkua käynnistämällä auto ja antamalla sen sitten käydä vähintään 15 minuuttia – käynnistysakku latautuu paremmin ajon aikana kuin moottorin käydessä joutokäyntiä auton seistäessä paikallaan.


Oliko tästä apua?