Suosituksia ajettaessa

Moottorin ja vetojärjestelmän ylikuumeneminen

Päivitetty 5/18/2020

Moottorin ja vetojärjestelmän ylikuumeneminen

Tietyissä olosuhteissa, esimerkiksi kovassa ajossa mäkisessä maastossa ja lämpimässä säässä, on olemassa vaara, että moottori ja voimansiirto voivat ylikuumentua, erityisesti kuorman ollessa raskas.

 • Ylikuumenemisen yhteydessä voidaan moottorin tehoa rajoittaa tilapäisesti.
 • Poistakaa etusäleikön edessä olevat lisävalot ajaessanne hyvin lämpimässä säässä.
 • Jos lämpötila moottorin jäähdytysjärjestelmässä nousee liian korkeaksi, varoitussymboli syttyy ja kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus Moottorin lämpötila Korkea lämpötila Pysähdy turvallisesti. Pysäyttäkää tällöin auto turvallisesti ja antakaa moottorin käydä joutokäyntiä muutamia minuutteja sen jäähdyttämiseksi.
 • Jos ilmoitus Moottorin lämpötila Korkea lämpötila Sammuta moottori tai Moott. jäähdytysneste Taso alhainen Sammuta moottori näytetään, pysäyttäkää auto ja sammuttakaa moottori.
 • Jos vaihteisto ylikuumenee, valitaan vaihtoehtoinen vaihtamisohjelma

  Koskee automaattivaihteistoa.

  . Lisäksi aktivoidaan sisäinen suojatoiminto, joka mm. sytyttää varoitussymbolin ja kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus Vaihteisto lämmin Vähennä nopeutta lämpötilan alentamiseksi tai Vaihteisto kuumaPysähdy turvallisesti, odota jäähdytystä. Noudattakaa tällöin annettua suositusta, vähentäkää nopeutta ja pysäyttäkää auto turvallisesti sekä antakaa moottorin käydä joutokäyntiä muutamia minuutteja vaihteiston jäähdyttämiseksi.
 • Ylikuumenemistapauksessa auton ilmastointi voi tilapäisesti kytkeytyä pois.
 • Älkää pysäyttäkö moottoria heti, kun pysähdytte raskaan ajon jälkeen.

Huomio

On normaalia, että jäähdytyspuhallin toimii vielä hetken moottorin sammuttamisen jälkeen.

Symbolit kuljettajan näytössä

Symboli

Sisältö

P5-1519-XC90 hybrid-Dim soul symbol-engine temp

Korkea moottorin lämpötila. Noudattakaa annettua suositusta.

P5-1519-XC90 hybrid-Dim soul symbol-coolant

Jäähdytysneste vähissä. Noudattakaa annettua suositusta.

P5-1519-XC90 Hybrid-Dim soul symbol- transmission temperature

Vaihteisto lämmin/ylikuumentunut/jäähdytetään. Noudattakaa annettua suositusta.


Oliko tästä apua?