Suosituksia ajettaessa

Polttoaineen loppuminen ja dieselmoottori

Päivitetty 5/18/2020

Polttoaineen loppuminen ja dieselmoottori

Sen jälkeen, kun moottori on sammunut polttoaineen puutteen takia, polttoainejärjestelmä tarvitsee pienen hetken tarkastuksen suorittamiseen.

Ennen kuin auto käynnistetään sen jälkeen, kun polttoainesäiliö on täytetty dieselillä – menetelkää näin:

Etäavaimen pitää olla autossa.

Kytkekää auto jännitetilaan II – kääntäkää käynnistyskytkintä myötäpäivään painamatta jarru- tai kytkinpoljinta ja pitäkää käynnistyskytkintä käännettynä n. 4 sekuntia. Vapauttakaa säädin sen jälkeen, se palaa automaattisesti alkuasentoon.

Odottakaa n. yksi minuutti.

Käynnistäkää moottori.

Huomio

Ennen polttoaineen täyttöä polttoaineen puutteen yhteydessä:

  • Pysäyttäkää auto tasaiselle/vaakasuoralle alustalle, mikäli mahdollista - jos auto on vinossa, on olemassa ilmakuplien vaara polttoaineen syötössä.

Varakanisterilla polttoainetta lisättäessä huomattavaa

Varakanisterilla dieselpolttoainetta lisättäessä käyttäkää suppiloa, joka on lattialuukun alla kuormatilassa. Olkaa tarkka, että suppilon putki viedään kunnolla täyttöputkeen. Täyttöputkella on kaksi avattavaa kantta ja suppilon putki pitää viedä molempien kansien ohi ennen kuin täyttö voidaan aloittaa.


Oliko tästä apua?