Aktiivinen pysäköintitutka

Aktiivisen pysäköintitutkan rajoitukset*

Päivitetty 5/18/2020

Aktiivisen pysäköintitutkan rajoitukset*

Aktiivinen pysäköintitutka (PAPPark Assist Pilot) ei pysty havaitsemaan kaikkea kaikissa tilanteissa ja sen toiminta voi siksi olla rajoitettua.

Kuljettajan on oltava tietoinen seuraavista aktiivisen pysäköintitutkan rajoituksista.

Varoitus

 • Pysäköintitunnistimilla on kuolleita kulmia/katvealueita, joissa esteitä ei voida havaita.
 • Ottakaa erityisesti huomioon auton lähellä olevat ihmiset ja eläimet.
 • Muistakaa, että auton keula voi käydä vastaantulijoiden kaistalla pysäköinnin aikana.

Tärkeää

Tunnistimien havaitsemisaluetta korkeammalla olevia kohteita ei huomioida laskettaessa pysäköintiliikettä, joten toiminto saattaa kääntää auton liian aikaisin pysäköintipaikkaan – siksi tällaisia pysäköintipaikkoja on vältettävä.

Pysäköinti keskeytetään

Pysäköintisekvenssi keskeytetään:

 • jos kuljettaja liikuttaa ohjauspyörää
 • jos auto etenee liian lujaa - yli 7 km/h (4 mph)
 • jos kuljettaja painaa Peruuta keskinäytössä
 • lukkiutumattomien jarrujen tai elektronisen vakautuksenhallinnan puuttuessa ajamiseen - esim. yhden pyörän menettäessä pitonsa liukkaalla tiellä
 • kun nopeudesta riippuvan ohjauspyörän vastuksen ohjaustehostin toimii alhaisemmalla teholla – esimerkiksi jäähdytettäessä ylikuumenemisen takia.
 • jos pysäköintitunnistimet rekisteröivät pysäköinnin aikana auton edessä tai takana aiotulla reitillä ajoneuvon tai jalankulkijan, autoa jarrutetaan automaattisesti pysähdyksiin asti.

Ilmoitus keskinäytössä kertoo tällaisissa tapauksissa, miksi pysäköintisekvenssi keskeytettiin.

Tärkeää

Joissakin olosuhteissa toiminto ei havaitse pysäköintitaskuja – syynä voi olla jokin ulkopuolinen äänenlähde, joka toimii samalla ultraäänitaajuudella ja häiritsee järjestelmän toimintaa.

Esimerkkejä tällaisista äänenlähteistä ovat äänitorvi, renkaat märällä asfaltilla, ilmajarrut, moottoripyörien pakojärjestelmät ym.

Huomio

Antureita peittävä lika, jää ja lumi heikentävät toimintaa ja voivat tehdä mittaamisen mahdottomaksi.

Kuljettajan vastuu

Kuljettajan tulee pitää mielessä, että toiminto on apuväline, ei virheetön täysautomaattinen toiminto. Sen vuoksi kuljettajan pitää olla valmiina keskeyttämään pysäköiminen.

Pysäköinnin yhteydessä on myös joitakin huomioon otettavia yksityiskohtia, esim.:

 • Kuljettaja on aina vastuussa sen arvioimisesta, sopiiko toiminnon tarjoama tila pysäköintiin.
 • Älkää käyttäkö toimintoa, jos lumiketjut tai varapyörä on asennettuna.
 • Älkää käyttäkö toimintoa, jos kuormattuja esineitä työntyy auton ulkopuolelle.
 • Rankka vesi- tai lumisade voi aiheuttaa sen, ettei pysäköintitaskua mitata oikealla tavalla.
 • Pysäköintipaikkaa etsittäessä ja mitattaessa toiminto ei ehkä havaitse pysäköintipaikassa syvällä olevia kohteita.
 • Kapeiden katujen pysäköintitaskuja ei aina voida tarjota, koska tila ei ehkä riitä auton ohjaamiseen pysäköintitaskuun.
 • Käyttäkää hyväksyttyjä renkaita

  "Hyväksytyillä renkailla" tarkoitetaan renkaita, jotka ovat samaa tyyppiä ja valmistetta kuin alkuperäiset renkaat, jotka olivat autossa, kun se toimitettiin tehtaalta.

  sekä oikeita rengaspaineita – se vaikuttaa toiminnon kykyyn pysäköidä.
 • Toiminto lähtee ko. paikalle pysäköityjen ajoneuvojen sijainnista – jos nämä on asetettu epäsopivasti, voivat esim. oman auton renkaat ja vanteet vaurioitua jalkakäytävän reunoja vasten.
 • Kohtisuorat pysäköintipaikat voivat jäädä huomaamatta tai niitä voidaan tarjota turhaan, jos pysäköity auto työntyy rivistä ulos muita pysäköityjä autoja enemmän.
 • Toiminto on suunniteltu pysäköintiin suorilla kaduilla, ei jyrkkiin mutkiin tai kaarteisiin. Varmistakaa tämän vuoksi, että auto on kulloistenkin pysäköintitaskujen kanssa yhdensuuntainen, kun toiminto mittaa tilan.

Oliko tästä apua?