Cross Traffic Alert

Cross Traffic Alert*

Varoitus risteävästä liikenteestä autolla peruutettaessa.

Päivitetty 5/18/2020

Cross Traffic Alert*

Varoitus risteävästä liikenteestä autolla peruutettaessa.

Cross Traffic Alert (CTA) on BLISBlind Spot Information-toimintoa täydentävä kuljettajan apuväline, jonka tarkoituksena on auttaa kuljettajaa havaitsemaan auton takana kulkeva risteävä liikenne peruutettaessa.

Automaattijarrutuksen osatoiminto voi auttaa kuljettajaa pysäyttämään auton, jos se on vaarassa törmätä huomaamatta jääneeseen ajoneuvoon.

P5-1507-CrossTrafficAlert Princip

Esimerkki alueesta, jolla Cross Traffic Alert voi auttaa kuljettajaa havaitsemaan esteet peruuttaessaan.

Toiminto on suunniteltu ensisijaisesti havaitsemaan ajoneuvot – suotuisissa tapauksissa voidaan havaita myös pienemmät kohteet, kuten polkupyörät sekä jalankulkijat.

Toiminto on aktiivinen ainoastaan silloin, kun auto liikkuu taaksepäin tai kun vaihteiston peruutusasento on valittuna.

Jos toiminto havaitsee, että sivulta lähestytään, se osoittaa sen seuraavasti:

  • äänimerkillä – ääni kuuluu vasemmasta tai oikeasta kaiuttimesta sen mukaan, miltä puolelta kohde lähestyy.
  • näkyvänä kuvakkeena näyttöruudun Pysäköintiapujärjestelmä-grafiikassa.
  • kuvakkeena pysäköintiapukameran päänäkymässä.
P5-1817-CrossTrafficAlert Screen symbol

Cross Traffic Alert-toiminnon valaistu kuvake näyttöruudun Pysäköintiapujärjestelmä-grafiikassa.

Jos kuljettaja ei huomaa toiminnon antamaa varoitusta ja törmäys on väistämätön, automaattijarrutus toimii auton pysäyttämiseksi, minkä jälkeen kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus, joka kertoo, miksi autoa jarrutettiin.

Varoitus

  • Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
  • Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
  • Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Oliko tästä apua?