Driver Alert Control

Driver Alert Control

Päivitetty 5/18/2020

Driver Alert Control

Toiminto Driver Alert Control (DAC) on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa huomaamaan epävarma ajotapansa, esim. jos hänen huomionsa on siirtynyt toisaalle tai hän on nukahtamassa.

Toiminnon tavoitteena on havaita hitaasti heikentynyt ajokäyttäytyminen ja se on ensi sijassa tarkoitettu käytettäväksi suuremmilla teillä. Toimintoa ei ole tarkoitettu kaupunkiliikenteeseen.

Toiminto aktivoidaan, kun nopeus ylittää 65 km/h (40 mph) ja se pysyy aktiivisena niin kauan kuin nopeus on yli 60 km/h (37 mph).

P5-1507-Driver Alert Control, the position of the car in the lane

Driver Alert Control seuraa auton sijaintia kaistalla.

Kamera lukee ajoradan sivumerkintöjä ja vertaa tien suuntaa kuljettajan tekemiin ohjauspyörän liikkeisiin.

P5-1507-Driver Alert Control, the car is being driven erratically in the lane

Autolla ajetaan horjuvasti kaistalla.

P5-1507-Driver Alert Control, time to take a brake symbol

Jos ajotapa jatkuu horjuvana, kuljettajaa varoitetaan tällä kuljettajan näytön symbolilla sekä äänimerkillä ja teksti-ilmoituksella Aika pitää tauko.

Jos autossa on Sensus Navigation* ja toiminto Lepopysähdysopastus on aktivoitu, näytetään myös ehdotuksia sopivasta taukopaikasta.

Varoitus toistetaan hetken kuluttua, jos ajokäyttäytyminen ei parane.

Varoitus

Driver Alert Control -toimintoa ei saa käyttää ajovuoron pidentämiseen, vaan kuljettajan täytyy suunnitella tauot tasaisin väliajoin ja huolehtia jaksamisestaan.

Varoitus

Driver Alert Control -toiminnon varoitus tulee ottaa vakavasti, koska uninen kuljettaja ei usein itse huomaa tilaansa.

Jos varoitus annetaan tai tunnette väsymystä:

  • Pysäyttäkää auto turvallisesti ensi tilassa ja levätkää.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että on yhtä vaarallista ajaa väsyneenä kuin alkoholin tai muiden piristeiden vaikutuksen alaisena.

Varoitus

  • Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
  • Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
  • Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Oliko tästä apua?