Driver Alert Control

Driver Alert Control-toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Päivitetty 5/18/2020

Driver Alert Control-toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Driver Alert Control (DAC) -toiminto voidaan aktivoida tai deaktivoida.

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.

Valitkaa My CarIntelliSafeDriver Alert.

Merkitkää Valppausvaroitus tai poistakaa sen merkintä toiminnon aktivointia tai deaktivointia varten.


Oliko tästä apua?