Driver Alert Control

Levähdyspaikkaopastuksen valitseminen Driver Alert Control -varoituksen yhteydessä

Päivitetty 5/18/2020

Levähdyspaikkaopastuksen valitseminen Driver Alert Control -varoituksen yhteydessä

Jos autossa on Sensus Navigation*, kuljettaja voi aktivoida oppaan, joka voi ehdottaa automaattisesti sopivaa levähdyspaikkaa, kun Driver Alert Control (DAC) antaa varoituksen.

Käyttäjä voi valita, onko toiminto Lepopysähdysopastus aktivoitu vai deaktivoitu.

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.

Valitkaa My CarIntelliSafeDriver Alert.

Merkitkää Lepopysähdysopastus tai poistakaa sen merkintä toiminnon aktivointia tai deaktivointia varten.


Oliko tästä apua?