Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä

Elektroninen vakautuksen säätö

Päivitetty 5/18/2020

Elektroninen vakautuksen säätö

Elektroninen vakautuksen säätö (ESCElectronic Stability Control) auttaa kuljettajaa välttämään luistoja ja parantaa auton etenemiskykyä.

P5-1507-Symbol-ESC 19x19

Kuljettajan näytössä näytetään tämä symboli, kun järjestelmä puuttuu tilanteeseen.

Järjestelmän jarruttaessa voi kuulua sykkivä ääni, ja painettaessa kaasua auto voi kiihdyttää odotettua hitaammin.

Järjestelmä muodostuu seuraavista osatoiminnoista:

  • Ajonvakautusjärjestelmä

    Kutsutaan myös luistonestotoiminnoksi.

  • Luistonesto- ja vetovoimatoiminto
  • Moottorijarrutuksen ohjaus
  • Perävaunun vakautusjärjestelmä

Varoitus

  • Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
  • Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
  • Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Ajonvakautusjärjestelmä

Kutsutaan myös luistonestotoiminnoksi.

Toiminto ohjaa pyörien veto- ja jarrutusvoimaa yksilöllisesti auton vakauttamiseksi.

Luistonesto- ja vetovoimatoiminto

Toiminto on aktiivinen alhaisella ajonopeudella ja jarruttaa luistavia vetäviä pyöriä, jotta luistamattomiin vetäviin pyöriin voidaan siirtää enemmän vetovoimaa.

Toiminto voi myös estää vetävien pyörien luistamisen tien pintaa vasten kiihdytyksessä.

Moottorijarrutuksen ohjaus

Moottorijarrutuksen ohjaus (EDCEngine Drag Control) voi estää tahattoman pyörien lukkiutumisen esim. alasvaihtamisen tai moottorijarrutuksen jälkeen ajettaessa pienillä vaihteilla liukkaalla alustalla.

Tahaton pyörien lukkiutuminen ajon aikana voi mm. vaikeuttaa kuljettajan mahdollisuuksia ohjata autoa.

Perävaunun vakautusjärjestelmä*

Perävaunun vakautusjärjestelmä kuuluu Volvon alkuperäisen vetokoukun asennukseen.

Perävaunun vakautusjärjestelmän (TSATrailer Stability Assist) tehtävänä on vakauttaa auton ja perävaunun yhdistelmä tilanteissa, joissa yhdistelmä on alkanut heilahdella itsestään.

Huomio

Perävaunun vakautusjärjestelmä deaktivoidaan, jos ESC:n urheilullinen tila aktivoidaan.


Oliko tästä apua?