Kuljettajan tuki

IntelliSafe - Miten kuljettajan tuki varoittaa?

Päivitetty 5/18/2020

IntelliSafe - Miten kuljettajan tuki varoittaa?

Jos havaitsette autonne käytöksessä yllättäviä piirteitä, syynä saattaa olla auton jonkin turvallisuustoiminnon aktivoituminen.

Mitä autossanne tapahtuu?

Autossanne on useita toimintoja, jotka voivat aktiivisesti parantaa sekä teidän että muiden tienkäyttäjien turvallisuutta. Jotta ette yllättyisi toimintojen aktivoitumisesta, teillä on mahdollisuus nähdä yleiskuva joistakin eri toiminnoista ja niiden toiminnasta kriittisessä tilanteessa. Jos jokin toiminto aktivoituu, voitte lisäksi saada tästä tiedon kuljettajan näytössä näkyvällä teksti-ilmoituksella.

Huomio

Lukekaa kutakin järjestelmää käsittelevät erilliset osat, jotta ymmärrätte toiminnot täysin ja olette tietoinen tärkeistä varoituksista.

Varoitus symbolilla, äänillä, valoilla tai värinällä

Autonne turvallisuustoiminnot voivat varoittaa teitä eri tavoilla. Esim. ohjauspyörän värinällä, jarrupulssivaroituksilla, valo- tai äänimerkeillä tai symboleilla kuljettajan näytössä.

Varoituksia voidaan näyttää myös head-up-näytössä*.

City Safety

P5-1846-City Safety symbol

City Safety on toiminto, joka voi estää törmäyksen jalankulkijan, pyöräilijän, suurikokoisen eläimen tai ajoneuvon kanssa tai lieventää sen seurauksia. Törmäyksen uhatessa annetaan valo-, ääni- ja jarrutusvaroituksia, jotta kuljettaja ehtii reagoida ajoissa. Jos kuljettaja ei reagoi varoitukseen ja törmäyksen arvioidaan uhkaavan, City Safety voi jarruttaa autoa automaattisesti.

 • Jarrupulssivaroitukset, valo- ja äänisignaalit.
 • Auto jarruttaa määrätyissä tilanteissa, jos kuljettaja ei itse reagoi riittävän nopeasti.

Kaista-avustaja (LKA

Lane Keeping Aid

)

P5-1846-Lane Keeping Aid symbol

Kaista-avustaja voi auttaa teitä pienentämään riskiä auton ajautumisesta tahattomasti pois omalta ajokaistalta. Koska voitte itse valita asetuksen, jonka perusteella toiminto avustaa teitä, turvallisuustoiminnon toiminta voi vaihdella.

 • Ohjausapu: Jos toiminto havaitsee auton lähestyvän sivuviivaa, tunnette kevyen ohjausliikkeen ohjauspyörässä. Molempien käsien tulee olla ohjauspyörällä, jotta toiminto toimii.
 • Varoitus: Jos toiminto havaitsee auton lähestyvän sivuviivaa, teitä varoitetaan ohjauspyörän värinällä.
 • Molemmat: Saatte varoituksen sekä värinän että ohjauspyörän ohjausliikkeen avulla.

Ohjausapu törmäyksen uhatessa

P5-1717 - Lane Keeping Aid, steering assistance in the event of a collision, On/Off button

Ohjausapu törmäyksen uhatessa voi auttaa teitä pienentämään riskiä siitä, että auto ajautuu tahattomasti kaistalta ja/tai törmää toiseen ajoneuvoon tai esteeseen. Toiminto voi auttaa teitä ohjaamaan auton takaisin omalle ajokaistalle ja/tai tekemään väistöliikkeen.

Kun käynnistätte toiminnon, aktivoidaan kolme osatoimintoa, jotka voivat auttaa erilaisissa tilanteissa. Se, miten toiminnot ilmenevät, voi vaihdella aktivoitavasta osatoiminnosta riippuen.

 • Ohjausapu ulosajon uhatessa: Jos kamera havaitsee, että auto on ajautumassa ulos tieltä, voitte havaita, että toiminto pyrkii ohjaamaan auton takaisin omalle kaistalle. Jos ohjaustoimenpidettä ei pidetä riittävänä, toiminto yrittää myös jarruttaa autoa. Ohjausliikkeitä tai jarrutusta ei tapahdu, jos vilkut ovat käytössä tai jos toiminto päättelee, että ajatte autolla aktiivisesti.
 • Ohjausapu nokkakolarin uhatessa: Jos auto on ajautumassa pois ajokaistalta samalla kun vastaantuleva ajoneuvo lähestyy, toiminto voi auttaa teitä ohjaamaan auton takaisin omalle ajokaistalle. Ohjausliikkeitä tai jarrutusta ei tapahdu, jos vilkut ovat käytössä tai jos toiminto päättelee, että ajatte autolla aktiivisesti.
 • Ohjausapu peräänajon uhatessa: Jos auto on ajautumassa pois ajokaistalta samalla kun toinen ajoneuvo on lähellä auton takana, kuolleen kulman alueella tai lähestyy nopeasti takaa, toiminto voi auttaa auton ohjaamisessa takaisin omalle ajokaistalle. Toiminto voi auttaa ohjauksessa myös silloin, jos vilkut ovat käytössä ja ohjaatte autoa aktiivisesti.

Rear Collision Warning (RCW)*

P5-1846-Rear Collision Warning symbol

Rear Collision Warning on järjestelmä, joka voi auttaa teitä välttämään törmäyksen takana tulevaan autoon. Jos järjestelmä havaitsee takatörmäyksen riskin, se voi varoittaa ja käyttää seuraavia toimenpiteitä olosuhteista riippuen.

 • Intensiiviset vilkutukset suuntavaloilla.
 • Hitaammilla nopeuksilla toiminto voi kiristää turvavyöt aktivoimalla turvavyönkiristimet ja aktivoida myös Whiplash Protection System -suojan.
 • Jos auto on paikallaan, voidaan aktivoida käyttöjarru.

Blind Spot Information (BLIS)

P5-1846-BLIS symbol

BLIS on suunniteltu varoittamaan nopeasti takaapäin lähestyvistä ajoneuvoista ja autoonne nähden vinosti takana tai sivulla olevista ajoneuvoista tukeakseen teitä vilkkaassa liikenteessä teillä, joilla on useita ajokaistoja samaan suuntaan.

P5-1846-BLIS indication lamp
 • Varoitus merkkivalolla sivupeilissä tasaisesti palavalla ja vilkkuvalla valolla.

Driver Alert Control (DAC)

P5-1507-Driver Alert Control, time to take a brake symbol

Toiminto on tarkoitettu kiinnittämään kuljettajan huomio, jos tämä alkaa ajaa epävarmasti, esim. jos kuljettajaa on häiritty tai hän on nukahtamassa.

 • Äänisignaali yhdistettynä symboliin kuljettajan näytössä ja viestiin.

Etäisyysvaroitus*

Distance Alert

P5-1846-Distance Alert symbol

Etäisyysvaroitus voi varoittaa teitä, jos etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon lyhenee liikaa.

 • Varoitusvalo ja/tai symboli tuulilasin heijastusnäytössä. Tätä toimintoa varten autossa on oltava varusteena tuulilasin heijastusnäyttö*.

Cross Traffic Alert (CTA)*

P5-1846-Cross Traffic Alert symbol

CTA on toiminto, joka on suunniteltu varoittamaan risteävästä liikenteestä autolla peruutettaessa.

 • Äänimerkki vasemmasta tai oikeasta kaiuttimesta riippuen siitä, kummalla puolella lähestyvä kohde on
 • Kuvake kuljettajan näytössä
 • Kuvake pysäköintiapukameran päänäkymässä

Whiplash Protection System (WHIPS)

WHIPS on toiminto, joka voi suojata retkahdusvammoilta. Järjestelmä koostuu energiaa vaimentavasta selkänojasta ja istuintyynystä sekä järjestelmään sovitetusta niskatuesta etuistuimissa.

Varoitus

Kuvatut toiminnot ovat täydentäviä apuvälineitä, ne eivät selviä kaikista tilanteista kaikissa olosuhteissa.

Kuljettajalla on aina vastuussa auton turvallisesta ajamisesta sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten noudattamisesta.


Oliko tästä apua?