Ohjausapu törmäyksen uhatessa

Ohjausapu ulosajon uhatessa

Päivitetty 5/18/2020

Ohjausapu ulosajon uhatessa

Ohjausavulla on joitakin osatoimintoja. Ohjausapu ulosajon uhatessa voi auttaa kuljettajaa ja vähentää riskiä auton ajautumisesta pois tieltä ohjaamalla autoa aktiivisesti takaisin tielle.

Toiminnolla on kaksi aktivoitumistasoa:

  • Vain ohjausapu
  • Ohjausapu ja jarrutus

Vain ohjausapu

P5-1617-S90/V90-Lane keeping aid, steering assistance 1

Ohjausavun aktivoituminen

Ohjausapu ja jarrutus

P5-1617-S90/V90-Lane keeping aid, steering assistance with brake intervention 2

Ohjausavun ja jarrutuksen aktivoituminen

Jarrutus auttaa tilanteissa, joissa pelkkä ohjausapu ei riitä. Jarrutusvoima sopeutetaan automaattisesti tieltäsuistumistilanteesta riippuen.

Toiminto on aktiivinen nopeusvälillä 65-140 km/h (40-87 mph) teillä, joilla on hyvin näkyvät reunamerkinnät/-viivat.

Kamera lukee tienreunoja ja maalattuja reunamerkintöjä. Jos auto on ajosuuntansa perusteella ylittämässä tienreunan, toiminto alkaa ohjata sitä takaisin ajokaistalle. Jos ohjaustoimenpide ei ole riittävä tieltä suistumisen välttämiseksi, aktivoidaan jarrutus.

Toiminto ei sen sijaan ohjaa autoa eikä käytä jarruja, jos suuntavilkku on päällä. Jos toiminto huomaa kuljettajan ajavan autoa aktiivisella tavalla, se ei aktivoidu.


Oliko tästä apua?