Tutki ohjekirjaasi

V60
2021 Early

Sopeutuva vakionopeussäädin

14 Tulokset

Mukautuva vakionopeudensäädin*

Mukautuva vakionopeussäädin (ACC* ) voi auttaa kuljettajaa pitämään yllä tasaista ajonopeutta ja ennalta valittua ajallista etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.

Mukautuvan vakionopeudensäätimen* esitystapa näytössä

Seuraavissa kuvaesimerkeissä esitetään, miten mukautuva vakionopeussäädin (ACC* ) voidaan näyttää eri yhteyksissä.

Valitkaa ja aktivoikaa mukautuva nopeudensäädin*

Mukautuva nopeudensäädin (ACC* ) on ensin valittava ja sitten aktivoitava, jotta se voi säätää nopeutta ja etäisyyttä.

Mukautuvan nopeudensäätimen* deaktivointi

Mukautuva nopeudensäädin (ACC* ) voidaan deaktivoida ja poistaa käytöstä.

Vaihtaminen nopeudensäätimen ja mukautuvan nopeudensäätimen* välillä keskinäytössä

Kun tavallinen nopeudensäädin (CC* ) keskinäytön toimintonäkymässä.

Mukautuvan vakionopeudensäätimen* säätimet

Yhteenveto siitä, miten mukautuvaa vakionopeudensäädintä (ACC* ) säädetään ohjauspyörän vasemmanpuoleisella painikesarjalla ja miten toiminto näkyy näytössä.

Mukautuvan nopeudensäätimen* symbolit ja ilmoitukset

Useita mukautuvan nopeudensäätimen (ACC* .

Mukautuvan nopeudensäätimen rajoitukset*

Mukautuvan nopeudensäätimen (ACC* ) toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.

Mukautuvan nopeudensäätimen valmiustila*

Mukautuva nopeudensäädin (ACC* ) voidaan deaktivoida ja asettaa valmiustilaan. Tämä voi tapahtua kuljettajan toimesta tai automaattisesti.

Automaattinen jarrutus kuljettajan tukijärjestelmissä

Kuljettajan tukitoiminnot mukautuva nopeudensäädin* ja Pilot Assist* on varustettu erityisellä jarrutustoiminnolla hitaasti kulkevassa liikenteessä ja auton seistessä paikallaan. Tietyissä tilanteissa seisontajarru kytketään auton pitämiseksi jatkuvasti paikallaan.

Kuljettajan tuen tallennetun nopeuden säätäminen

Nopeudenrajoittimelle, vakionopeudensäätimelle, mukautuvalle nopeudensäätimelle* ja Pilot Assist* -toiminnolle voidaan asettaa tallennettu nopeus.

Kohteen vaihto kuljettajan tukijärjestelmissä

Kuljettajan tukijärjestelmissä mukautuvalla nopeudensäätimellä* ja Pilot Assist* -toiminnolla on automaattivaihteiston yhteydessä kohteenvaihtotoiminto tietyillä nopeuksilla.

video

Aikaetäisyyden asettaminen edellä ajavaan ajoneuvoon

Edellä ajavaan ajoneuvoon nähden voidaan asettaa aikaetäisyys, jota mukautuva nopeudensäädin*, Pilot Assist* ja etäisyysvaroitus *noudattavat.

Varoitus kuljettajan tuelta törmäyksen uhatessa

Kuljettajan tukijärjestelmät mukautuva nopeudensäädin* ja Pilot Assist* voivat varoittaa kuljettajaa, jos etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon lyhenee äkisti liikaa.