Liikenneinformaatio

Kattavammat liikennetiedot

Päivitetty 5/18/2020

Kattavammat liikennetiedot

Kun auto on yhdistetty internetiin, kuljettaja voi saada käyttöönsä laajennetut liikennetiedotKoskee tiettyjä markkina-alueita. (RTTIReal Time Traffic Information), jotka koskevat liikenneruuhkia, suljettuja teitä ja muita matka-aikaan mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä.

Jos RTTI-palvelu on aktivoitu, tietoa liikennetapahtumista ja liikenteen sujuvuudesta haetaan jatkuvasti internet-palvelusta. Kun auto pyytää liikennevirtatietoa, jätetään samalla anonyymiä tietoa liikennevirrasta auton sijaintipaikassa, mikä parantaa palvelun toimintaa. Anonyymit tiedot lähetetään vain, jos RTTI on aktivoitu. Jos palvelua ei ole aktivoitu, tietoja ei jätetä.

Palvelu on mahdollisesti aktivoitava uudelleen esimerkiksi tiettyjen ohjelmistopäivityksen tai korjaamokäynnin jälkeen tai luotaessa uusi kuljettajaprofiili.

Kulloisetkin liikenneolosuhteet näytetään navigointijärjestelmässä* moottoriteiden, isompien teiden ja maanteiden sekä tiettyjen keskustareittien osalta.

Kartalla näytettävien liikennetietojen määrä riippuu etäisyydestä autoon ja tiedot näytetään ainoastaan noin 120 km:n (75 mailin) sisällä auton sijainnista.

Teksti ja symbolit kartalla näytetään tavalliseen tapaan ja liikennevirta näyttää, miten nopeasti liikenne kulkee tiellä tien nopeusrajoitukseen verrattuna. Liikennevirta kumpaankin ajosuuntaan näytetään kartalla tien molemmilla puolilla olevan värillisen viivan avulla:

  • Vihreä – ei häiriöitä.
  • Oranssi - hidas liikenne.
  • Punainen – ruuhka/onnettomuus.
  • Musta - tie suljettu.

Huomio

Liikennetietoja ei ole saatavissa kaikilla alueilla/kaikissa maissa.

Liikennetietojen peittoalueet laajenevat jatkuvasti.


Oliko tästä apua?