Keskinäyttö

Sovellusten ja painikkeiden siirtäminen keskinäytössä

Päivitetty 5/18/2020

Sovellusten ja painikkeiden siirtäminen keskinäytössä

Autotoimintojen sovelluksia ja painikkeita sovellus- tai toimintonäkymässä voidaan siirtää ja organisoida toivomusten mukaan.

Siirtykää sovellusnäkymään pyyhkäisemällä oikealta vasemmalleKoskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan. tai toimintonäkymään pyyhkäisemällä vasemmalta oikealleKoskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan..

Painakaa sovellusta tai painiketta ja pitäkää painettuna.

Sovellus tai painike muuttaa kokoaan ja tulee hieman läpinäkyväksi. Tällöin sitä on mahdollista siirtää.

Vetäkää sovellus tai painike vapaaseen paikkaan näkymässä.

Suurin rivimäärä, jota voidaan hyödyntää sovellusten tai painikkeiden sijoittamisessa, on 48 kappaletta. Sovelluksen tai painikkeen siirtämiseksi näkyvän alueen ulkopuolelle vetäkää se näkymän pohjaan. Tällöin lisätään uusia rivejä, joihin sovellus tai painike voidaan sijoittaa.

Sovellus tai painike voi siis olla sijoitettuna pitemmälle alas eikä se tällöin näy näkymän normaalitilassa.

Pyyhkäiskää näytön yli vierittääksenne ylös- tai alaspäin näkymässä.

Huomio

Piilottakaa sovellukset, joita käytetään harvoin tai ei koskaan, asettamalla ne pitkälle alas, näkyvän alueen ulkopuolelle. Siten tulee helpommaksi löytää sovellukset, joita käytetään säännöllisesti.

Huomio

Sovelluksia ja autotoimintopainikkeita ei voida asettaa paikkoihin, jotka jo ovat varattuja.


Oliko tästä apua?