Kuljettajan näyttö

Kuljettajan näyttö

Päivitetty 5/18/2020

Kuljettajan näyttö

Kuljettajan näyttö esittää tietoja autosta ja ajamisesta.

Kuljettajan näyttöön kuuluu mittareita, ilmaisimia sekä merkki- ja varoitussymboleita. Se, mitä kuljettajan näytössä esitetään, riippuu auton varustuksesta, asetuksista ja kulloinkin aktivoituina olevista toiminnoista.

Kuljettajan näyttö aktivoituu heti, kun jokin ovi avataan, ts. jännitetilassa 0. Se sammuu hetken kuluttua, jos sitä ei käytetä. Se voidaan aktivoida uudelleen jollakin seuraavista tavoista:

  • Painakaa jarrupoljinta.
  • Aktivoikaa jännitetila I.
  • Avatkaa jokin ovi.

Kuljettajan näyttö on saatavana kahdessa eri koossa: 8 ja 12 tuumaa*.

Varoitus

Jos kuljettajan näyttö sammuu, ei käynnisty aktivoitaessa/käynnistettäessä tai on kokonaan tai osittain lukukelvoton, autoa ei saa käyttää. Auto on vietävä viipymättä korjaamolle. Volvo suosittelee valtuutettua Volvon teknistä palvelua.

Varoitus

Jos kuljettajan näytössä on vika, esimerkiksi jarruja, turvatyynyjä tai muita turvajärjestelmiä koskevaa tietoa ei ehkä voida näyttää. Kuljettaja ei voi tällöin tarkistaa auton järjestelmien tilaa eikä saada ajankohtaisia varoituksia ja tietoja.

8-tuumainen kuljettajan näyttö

P5-1646-x90-Driver display overview 8 inch

Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.

Sijainti kuljettajan näytössä:

Vasemmalla

Keskellä

Oikealla

Polttoainemittari

Nopeusmittari

Mediasoitin

Ajotila

Liikennemerkki-informaatio*

Puhelin

Vaihtamisosoitin

Nopeudensäätimen ja nopeudenrajoittimen tiedot

Navigointitiedot*

Kierrosluku-/ECO-mittariRiippuu valitusta ajotilasta.

Ovi- ja turvavyöinformaatio

Kello

Ajomatka tyhjään säiliöön

Käynnistys/pysäytys-toiminnon tila

Sovellusvalikko (aktivoidaan ohjauspyörän painikesarjalla)

Ulkolämpötilamittari

Hetkellinen polttoaineenkulutus

Merkki- ja varoitusvalot

MatkamittariKertynyt ajomatka.

Välimatkamittari

Merkki- ja varoitusvalot

Puheohjaus

Moottorin lämpötilamittari

Ilmoitukset, tietyissä tapauksissa grafiikan kanssa

12-tuumainen kuljettajan näyttö*

P5-1646-x90-Driver display overview 12 inch

Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.

Sijainti kuljettajan näytössä:

Vasemmalla

Keskellä

Oikealla

Nopeusmittari

Merkki- ja varoitusvalot

Kierrosluku-/ECO-mittariRiippuu valitusta ajotilasta.

Välimatkamittari

Ulkolämpötilamittari

Vaihtamisosoitin

MatkamittariKertynyt ajomatka.

Kello

Ajotila

Nopeudensäätimen ja nopeudenrajoittimen tiedot

Ilmoitukset, tietyissä tapauksissa grafiikan kanssa

Polttoainemittari

Liikennemerkki-informaatio*

Ovi- ja turvavyöinformaatio

Käynnistys/pysäytys-toiminnon tila

Mediasoitin

Ajomatka tyhjään säiliöön

Navigointikartta*

Hetkellinen polttoaineenkulutus

Puhelin

Sovellusvalikko (aktivoidaan ohjauspyörän painikesarjalla)

Puheohjaus

Dynaaminen symboli

P5-1717-All-Soul symbol driver display

Dynaaminen symboli perusmuodossaan.

Kuljettajan näytön keskellä on dynaaminen symboli, jonka ulkonäkö muuttuu erityyppisten ilmoitusten mukaan. Kellanruskea tai punainen merkintä symbolin ympärillä ilmoittaa merkki- tai varoitusilmoituksen vakavuusasteen.

P5-1646-xc90-Soul symbol in driver display 2

Esimerkki merkkivalosymbolista.

Animoinnin avulla perusmuoto voidaan muuttaa grafiikaksi, joka osoittaa ongelman sijainnin tai selventää tietoja.

P5-1846-All-Soul to car

Kuljettajan näytössä oleva symboli muuttaa muotoa.


Oliko tästä apua?