Puheohjaus

Komentoluettelo navigointijärjestelmän puheohjausta varten*

Päivitetty 5/18/2020

Komentoluettelo navigointijärjestelmän puheohjausta varten*

Useita navigointijärjestelmän toimintoja voidaan aktivoida puhekäskyillä. Tässä on luettelo niistä.

Painakaa ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa ja sanokaa jokin seuraavista komennoista:

 • "Navigointi" - Käynnistää navigointidialogin ja näyttää esimerkkejä käskyistä.
 • "Take me home" – Koti-sijaintiin opastetaan.
 • "Go to [Kaupunki]" - Antaa kaupungin määränpääksi. Esimerkiksi "Aja Tampereelle".
 • "Go to [Address]" – Antaa osoitteen määränpääksi. Osoitteen täytyy sisältää kaupunki ja katu. Esimerkiksi "Aja osoitteeseen Hämeentie 5, Tampere".
 • "Add intersection" - Käynnistää dialogin, jossa tulee ilmoittaa kaksi katua. Määränpää on sitten annettujen katujen risteys.
 • "Go to [Postinumero]" - Antaa postinumeron määränpääksi. Esimerkiksi "Aja postinumeroalueelle 1 2 3 4 5".
 • "Go to [yhteystieto]" – Antaa määränpääksi osoitteen puhelinmuistiosta. Esimerkki "Aja Robyn Smithin luo"

  Jotta osoitteet löytyvät karttatietokannasta, täytyy osoitteiden olla oikein kirjoitettuina puhelinmuistiossa, esim. ilman kirjoitusvirheitä ja lyhenteitä. Tarkistakaa oikeinkirjoitus osoitteesta wego.here.com.

  .
 • "Search [POI-kategoria]" - Hakee lähellä olevia kiinnostavia kohteita (POI) tietystä kategoriasta (esim. ravintolat)

  Käyttäjä voi valita soittamiseen POI-kohteeseen tai antaa sen määränpääksi.

  . Kun tulosluettelo näkyy, saatte luettelon lajiteltuna reitin varrelta sanomalla "Matkareitin varrella".
 • "Search [POI-kategoria] kohteessa [Kaupunki]" - Hakee kiinnostavia kohteita (POI) tietystä kategoriasta ja kaupungista. Tulosluettelo lajitellaan kaupungin keskipisteen mukaan. Esimerkki "Etsi ravintola Tampereelta".
 • "Search [POI-nimi]". Esimerkki "Etsi Linnanpuisto".
 • "Change country/Change state

  Euroopan maista käytetään sanaa "Maa" sanan "Valtio" asemesta.

  ,

  Brasilian ja Intian tapauksessa hakualue vaihdetaan keskinäytön kautta.

  " – Muuttaa navigoinnin hakualueen.
 • "Show favourites" – näyttää tallennetut sijainnit kuljettajan näytössä.
 • "Clear itinerary" - Poistaa kaikki tallennetut välietapit ja määränpään matkasuunnitelmasta.
 • "Repeat voice guidance" - Toistaa viimeksi sanotun opastuksen.
 • "Turn off voice guidance" - Sulkee puheopastuksen.
 • "Turn on voice guidance" - Kytkee puheopastuksen päälle.

Seuraavia komentoja voidaan useimmiten käyttää tilanteesta riippumatta:

 • "Repeat" – toistaa viimeisimmän puheohjeen meneillään olevassa vuoropuhelussa.
 • "Help" - käynnistää ohjedialogin. Järjestelmä vastaa käskyillä, joita voidaan käyttää ko. tilanteessa, kehotuksella tai esimerkillä.
 • Puheohjaus voidaan keskeyttää sekä järjestelmän ollessa hiljaa että sen puhuessa.
  • "Cancel" – keskeyttää dialogin järjestelmän ollessa hiljaa.
  • Painakaa pitkään kunnes kuuluu kaksi piippausta – dialogi keskeytyy myös järjestelmän puhuessa.

Osoitteet

Haettaessa osoitteen perusteella hakualueeksi on määritetty navigointijärjestelmään ennalta asetettu alue. Hakualue voidaan vaihtaa. Jos uuden hakualueen kieli on eri kuin asetettu järjestelmäkieli, järjestelmä ottaa automaattisesti käyttöön toisen tunnistusmoottorin. Anna osoite tästä syystä uudella hakualueella käytettävällä kielellä.

Huomio

Huomatkaa, että osoitteet ovat haettavissa vain siinä maassa tai valtiossa, johon navigointijärjestelmä on esiasetettu. Jotta osoitteita voidaan hakea jostain muusta maasta tai valtiosta, täytyy hakualuetta ensin muuttaa.

Huomio

Kaikki järjestelmäkielet eivät tue puheohjausta. No jotka tukevat, on merkitty symbolilla saatavilla olevien järjestelmäkielien luettelossa. Lisätietoja siitä, kuinka tiedot löytyvät, on kohdassa puheohjauksen asetukset.


Oliko tästä apua?