Puheohjaus

Puheohjauksen päivittäminen

Päivitetty 5/18/2020

Puheohjauksen päivittäminen

Volvo ponnistelee jatkuvasti parantaakseen autonne puheohjaustoimintoa. Voitte ladata auton puheohjauksen päivittämiseen tarvittavat tiedostot itse järjestelmään. Päivitys tapahtuu kahdessa vaiheessa käyttäen tyhjää USB-muistia.

Valmistelut

Uudet puheohjaustiedostot ladataan tyhjään USB-muistiin, jonka koko on vähintään 8 Gt. Muistin muodon on oltava jokin seuraavista: FAT32, NTFS tai exFAT.

Lataaminen

Tukisivustolla olevalta ohjelmiston latausvälilehdeltä löydätte kulloisetkin päivitykset. Valitsemalla autonne ja sen mallivuoden saatte näkyviin kyseisen auton tiedot. Napsauttakaa päivitystä, jonka haluatte tehdä, ja noudattakaa sitten alla olevia ohjeita. Puheohjaustiedostojen lataaminen tapahtuu tietokoneellenne asennettavan ohjelman avulla.

Ohjeet

Riippuen käyttämästänne järjestelmästä, valitkaa latauslinkki joko Windows tai Mac -järjestelmää varten.

Asentakaa latausohjelma valitsemalla Suorita.

Ladatkaa tiedosto USB-muistiin napsauttamalla Uusi lataus.

Toistamalla vaiheet 1-2 ja painamalla sitten kohtaa Tarkista lataus latausohjelmassa voitte ennen tiedoston asentamista autoon varmistaa, että lataaminen/kopiointi USB-muistiin on tapahtunut oikein.

Ottakaa USB-muisti, johon tiedosto on ladattu, mukaan autoonne ja kytkekää infotainment-järjestelmä päälle.

Asettakaa USB-muisti USB-liitäntään. Jos USB-liitäntöjä on kaksi, toista niistä ei saa käyttää samaan aikaan.

Järjestelmä havaitsee automaattisesti saatavana olevan päivityksen ja näytössä näytetään päivityksen aikana sen edistyminen prosentteina.

Kun asennus on valmis, näytetään ilmoitus siitä, että päivitetty tiedosto on saatavana seuraavan uudelleenkäynnistyksen jälkeen. USB-muisti voidaan poistaa.

Jos päivittämisessä esiintyy ongelmia, ottakaa yhteys asiakastukeenne tai Volvon jälleenmyyjään.

Vinkkejä päivitykseen

  • Päivitys kestää noin puoli tuntia ja infotainment-järjestelmän on oltava käynnissä sen aikana. Käyttäkää akkulaturia tai pitäkää auton moottori käynnissä päivityksen aikana, esimerkiksi matkan aikana.
  • Uusia puheohjaustiedostoja tulee saataville kahdesti vuodessa.
  • Voitte myös ladata karttapäivityksiä autoonne.

Oliko tästä apua?