Puheohjaus

Tekstiviestien puheohjaus

Päivitetty 5/18/2020

Tekstiviestien puheohjaus

Puheohjauksen avulla voitte ohjata autonne toimintoja, esimerkiksi tekstiviestien lukemista, yhdistetystä matkapuhelimesta.

Tekstiviestien lukeminen

Keskinäytön asetukset ja valikot vaihtelevat ohjelmistoversion mukaan.

Ennen kuin matkapuhelimen toimintoja (tekstiviestejä, puheluja ja mediasoitinta) voidaan käyttää puhekomennoilla, puhelin on yhdistettävä autoon.

Pyytäkää järjestelmää lukemaan tekstiviesti painamalla ohjauspyörän oikealla puolella olevaa puheohjauspainiketta ja sanomalla "Read message".

Tekstiviestien lukeminen iPhone-puhelimesta

Tekstiviestien lukemiseksi iPhone-puhelimestanne teidän on muutettava puhelimen asetusta, jotta viestit lähetetään puhelimesta autoon.

Siirtykää kohtaan Asetukset.

Valitkaa Bluetooth.

Napsauttakaa infomerkkiä (i) autonne yhteyden kohdalla.

Kytkekää Ilmoitusten näyttäminen päälle.

Huomio

Kaikki järjestelmäkielet eivät tue puheohjausta. No jotka tukevat, on merkitty symbolilla saatavilla olevien järjestelmäkielien luettelossa. Lisätietoja siitä, kuinka tiedot löytyvät, on kohdassa puheohjauksen asetukset.


Oliko tästä apua?