Symbolit ja ilmoitukset

Symbolit ja ilmoitukset AdBlue -toimintoa varten ®

Rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)

Päivitetty 7/12/2020

Symbolit ja ilmoitukset AdBlue -toimintoa varten ®

Rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)

Pakokaasujen puhdistusjärjestelmä valvoo jatkuvasti AdBluen tasoa, laatua ja annostelua. Ongelmatilanteessa kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus.

P5-XC60-1746-Adblue symbol-driver display yellow

Oranssi symboli syttyy kuljettajan näytössä, jos AdBlue-liuosta koskeva ongelma vaatii toimenpiteitä.

AdBlue-järjestelmä antaa varoituksen eri vaiheissa

Kun AdBlue-taso alkaa olla alhainen tai jos tarvitaan huoltoa, järjestelmä varoittaa eri vaiheissa. Lisäksi syttyy toinen symboli yhdessä oranssin symbolin kanssa, katsokaa taulukkoa alla.

Symboli

Ilmoitus

Sisältö

P5-XC60-1746-Adblue symbol-driver display white

AdBlue vähissä

AdBlue on vähissä ja säiliö on täytettävä.

P5-2046-Adblue symbol amber soul

AdBlue vähissä

Lisää AdBlueta

AdBlue-taso on hyvin alhainen ja säiliö on täytettävä.

P5-2046-Adblue symbol amber soul

AdBlue vähissä

Lisää AdBlueta

AdBlue-taso on kriittisen alhainen ja säiliö on täytettävä välittömästi auton käynnistymisen eston välttämiseksi.

Symboli palaa kunnes riittävä määrä AdBlue-liuosta on lisätty.

P5-2046-Adblue symbol amber soul

AdBluen annostus

tai

AdBluen laatu

AdBlue-järjestelmä tarvitsee huoltoa

Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla.

Auton käynnistys ei ole mahdollinen kuljettajan näytössä näytetyn ajomatkan jälkeen. Ottakaa yhteys korjaamoonSuosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua. toiminnan tarkastusta varten.

Symboli palaa kunnes huolto on suoritettu.

P5-2046-Adblue symbol red soul

Moottorin käynn. esto

Lisää AdBlueta minimimäärään

Auton käynnistys estetään kunnes AdBlue-liuosta on lisätty.

Lisätkää kuljettajan näytössä ilmoitettu määrä AdBlue-nestettä tai ottakaa yhteyttä korjaamoonSuosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua..

P5-2046-Adblue symbol red soul

Moottorin käynn. esto

AdBlue-järj. huollettava, jotta uud. käynn. sallitaan

Järjestelmä ei toimi tarkoitetulla tavalla, ottakaa yhteyttä korjaamoonSuosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua. toiminnan tarkastusta varten.

Autoa ei voi käynnistää, ennen kuin huolto on tehty.

Huomio

  • Auton täytyy seistä vaakasuorassa, jotta tasomittari voi rekisteröidä lisätyn AdBlue-määrän oikein.
  • Kun käynnistätte auton AdBluen lisäämisen jälkeen, noudattakaa ohjeita, jotka koskevat polttoainekatkoa ja dieselmoottoria.

Oliko tästä apua?