Symbolit ja ilmoitukset

Symbolit ja ilmoitukset Pilot Assist*

Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.

-toimintoa varten

Päivitetty 5/18/2020

Symbolit ja ilmoitukset Pilot Assist*

Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.

-toimintoa varten

Useita Pilot Assist -järjestelmän symboleja ja ilmoituksia voidaan näyttää kuljettajan näytössä ja/tai head-up-näytössä*.

Symboli

Ilmoitus

Sisältö

P5-1617-PilotAssist2 Symbol Steering Standby

Harmaa ohjauspyöräsymboli

Osoittaa, että ohjausapu on deaktivoitu. Kun Pilot Assist antaa ohjausapua, ohjauspyörä näkyy vihreänä.

P6-1817-PA-Symbol Hands-on-Steeringwheel

Ohjauspyörässä pidettävien käsien symboli

Järjestelmä ei pysty havaitsemaan, että kuljettaja pitää käsiään ohjauspyörällä. Asettakaa kädet ohjauspyörälle ja ohjatkaa autoa aktiivisesti.

P5-1946-Owners manual symbol

Tuulilasin anturi

Anturi tukossa, katso käyttöopasta

Puhdistakaa tuulilasi kamera- ja tutkayksikön tunnistimien edestä.

Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla lyhyesti -painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.

Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.


Oliko tästä apua?