Pyörät ja renkaat

Renkaat

Päivitetty 5/18/2020

Renkaat

Renkaiden tehtävänä on kantaa kuormaa, tarjota hyvä pito alustaan, vaimentaa tärinöitä ja suojata pyörää kulumiselta.

Renkaat vaikuttavat paljon auton ajo-ominaisuuksiin. Rengastyyppi, -koko, -paine ja nopeusluokka ovat tärkeitä auton käyttäytymisen kannalta.

Autossa on kuljettajan puolen ovipilarissa (etu- ja takaoven välissä) olevan rengastietotarran mukaiset renkaat.

Varoitus

Vaurioitunut rengas voi johtaa auton hallinnan menetykseen.

Suositellut renkaat

Toimitettaessa autossa on Volvon alkuperäisrenkaat, joiden sivussa on merkintä VOLTiettyjen rengaskokojen kohdalla voi esiintyä poikkeamia.. Nämä renkaat sopivat tarkasti autoon. Renkaanvaihdon yhteydessä on siksi tärkeää, että uusissakin renkaissa on tämä merkintä, jotta auton ajo-ominaisuudet, mukavuus ja polttoaineenkulutus säilyvät ennallaan.

Uudet renkaat

P5-1717-XC60-Tire manufacturing week

Renkaat ovat tuoretuotteita. Muutaman vuoden kuluttua ne alkavat kovettua, jolloin myös kitkaominaisuudet vähitellen heikkenevät. Pyrkikää sen vuoksi asentamaan mahdollisimman tuoreet renkaat vaihdon yhteydessä. Tämä on erityisen tärkeää talvirenkaiden osalta. Viimeiset numerot numerosarjassa tarkoittavat valmistusviikkoa ja -vuotta. Tämä on renkaan DOT-merkintä (Department of Transportation) ja se ilmoitetaan neljällä numerolla, esim. 0717. Rengas on tällöin valmistettu vuoden 2017 viikolla 7.

Renkaiden ikä

Kaikki yli 6 vuotta vanhat renkaat tulee tarkastuttaa ammattihenkilöllä, vaikka ne vaikuttavat vaurioitumattomilta. Renkaat vanhenevat ja heikkenevät, vaikka niitä käytetään vain harvoin tai ei lainkaan. Tällä voi olla vaikutusta niiden toimintaan. Tämä koskee kaikkia renkaita, jotka säästetään tulevaa käyttöä varten. Esimerkkinä ulkoisista merkeistä, jotka osoittavat että rengas on käyttökelvoton, ovat halkeamat tai värimuutokset.

Rengastaloudellisuus

  • Pitäkää rengaspaineet oikealla tasolla.
  • Välttäkää nopeita liikkeellelähtöjä, äkkinäisiä jarrutuksia ja renkaiden vinguttamista.
  • Renkaiden kuluminen lisääntyy ajonopeuden myötä.
  • Etupyörien suuntauksen on oltava ehdottomasti oikein.
  • Tasapainottamattomat pyörät huonontavat rengastaloudellisuutta ja ajomukavuutta.
  • Renkaiden pyörimissuunnan on oltava sama koko niiden käyttöiän ajan.
  • Renkaita vaihdettaessa renkaat, joissa on paras kulutuspinta, on asennettava taka-akselille, jotta yliohjautumisen vaara kovassa jarrutuksessa pienenee.
  • Ajettaessa reunakiveysten tai syvien kuoppien yli renkaat ja/tai vanteet voivat vaurioitua pysyvästi.

Renkaiden paikkojen vaihto

Auton renkaiden paikkojen vaihtaminen ei ole pakollista. Ajotapa, rengaspaine, ilmasto ja teiden kunto vaikuttavat renkaat vanhenevat ja kuluvat. Oikea rengaspaine saa aikaan tasaisemman kulumisen.

Jotta vältetään erot kuviosyvyydessä sekä estetään kulumiskuvioiden syntyminen renkaisiin, etu- ja takapyörien paikat on vaihdettava keskenään. Sopiva mittarilukema ensimmäisen vaihdon kohdalla on n. 5000 km (n. 3100 mailia) ja sen jälkeen 10000 km:n (n. 6200 mailia) välein.

Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten, jos olette epävarma kuviosyvyydestä. Jos jo on syntynyt merkittävä kulumisero (> 1 mm renkaan kuviosyvyydessä) renkaiden välillä, pitää vähiten kuluneiden renkaiden olla aina takana. Etupyörien luisto on tavallisesti helpompi hallita kuin takapyörien luisto, ja johtaa siihen, että auto jatkaa suoraan sen sijaan, että takapää luistaa sivulle ja auton hallinta ehkä menetetään täysin. Tämän vuoksi on tärkeää, etteivät takapyörät koskaan menetä pitoaan ennen etupyöriä.

Pyörien ja renkaiden säilyttäminen

Kokonaiset pyörät (renkaat asennettu vanteille) on varastoitava ripustamalla ne ylös tai sijoittamalla ne kyljelleen lattialle.

Renkaita, joita ei ole asennettu vanteille, säilytetään kyljellään tai pystyssä, ei ripustettuina ylös.

Tärkeää

Renkaat on varastoitava viileään, kuivaan ja pimeään paikkaan eikä niitä saa koskaan säilyttää liuottimien, bensiinin, öljyjen yms. lähellä.

Varoitus

  • Volvonne vanteiden ja renkaiden koot on määritetty siten, että tiukat vakautta ja ajo-ominaisuuksia koskevat vaatimukset täyttyvät. Hyväksymättömät vanne- ja rengaskokojen yhdistelmät voivat vaikuttaa kielteisesti auton vakauteen ja ajo-ominaisuuksiin.
  • Uuden auton takuu ei korvaa mahdollisia vahinkoja, jotka johtuvat hyväksymättömän kokoisten vanne-/rengasyhdistelmien asentamisesta autoon. Volvo ei vastaa tällaisten asennusten aiheuttamista kuolemantapauksista, henkilövahingoista tai kustannuksista.

Oliko tästä apua?