Kuormatila

Näkösuoja

Päivitetty 7/23/2018

Vetäkää näkösuoja kuorman päälle ja pujottakaa se kiinni kuormatilan takapilareissa oleviin koloihin.

Tärkeää

Suojasäleikköä ei voi kääntää ylös tai alas, kun näkösuoja on asennettu.

Näkösuojan kiinnitys

Viekää suojan toinen päätykappale sivupaneelissa olevaan syvennykseen.

Viekää toinen päätykappale vastaavaan syvennykseen.

Painakaa molemmat puolet kiinni. Pitää kuulua napsahtava ääni ja punaisen merkinnän pitää hävitä.

Tarkastakaa, että molemmat päätykappaleet on lukittu.

Näkösuojan irrotus

Painakaa toisen päätykappaleen painike sisään ja nostakaa päätykappale irti.

Kääntäkää suoja varovasti ylös/ulos, jolloin toinen päätykappale irtoaa automaattisesti.

Näkösuojan taemman peitelevyn kääntäminen alas

Näkösuojan taempi peitelevy painuu sisään kelattuun asentoonsa vaakasuoraan kuormatilassa, kun se on asennettu.

Vetäkää peitelevyä kevyesti taaksepäin, vapauttakaa tukihyllyiltä ja kääntäkää alas.


Oliko tästä apua?