Kuormatila

Suojasäleikkö

Päivitetty 7/23/2018

Suojasäleikkö estää kuormaa tai kotieläimiä tulemasta matkustamon puolelle voimakkaissa jarrutuksissa.

Kääntäminen ylös

Tarttukaa suojasäleikön alareunaan ja vetäkää taakse-/ylöspäin.

Tärkeää

Suojasäleikköä ei voi kääntää ylös tai alas, kun näkösuoja on asennettu.

Asennus/irrotus

Suojasäleikkö on tavallisesti pysyvästi asennettuna autoon, koska se voidaan yksinkertaisesti kääntää ylös kattoon ja siten pois tieltä tarvittaessa pidempää kuormatilaa. Niin haluttaessa voidaan suojasäleikkö kuitenkin irrottaa ja poistaa autosta.

Asennettaessa takaisin suojasäleikkö pitää aina turvallisuussyistä kiinnittää ja varmistaa oikealla tavalla.

Jotta suojasäleikkö voidaan asentaa, pitää selkänojat ensin kääntää, ks. Takaistuimet.

Huomio

Suojasäleikkö asennetaan/irrotetaan helpoimmin käännettynä alas ja kahden henkilön tekemänä takaovien kautta.

Asennettaessa pitää kahvan olla säleikön etupuolella, ks. kuvia -.

Asettakaa kahva asennusasentoon kuvan mukaisesti. Jotta kahva voidaan kääntää paikalleen, painakaa sitä kevyesti.

Puristakaa vaimenninta säleikköä vasten ja sovittakaa säleikkö katon kiinnitykseen.

Kääntäkää kahvaa 90°. Painakaa kevyesti kuvan (1) mukaisesti tarvittaessa. Jännittäkää säleikkö kiinni kääntämällä kahvaa 90°.

  • Säleikön irrotus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

Oliko tästä apua?