Internet-yhteys

Wi-Fi-verkon poistaminen

Päivitetty 5/18/2020

Wi-Fi-verkon poistaminen

Käyttämättömän verkon poistaminen.

Painakaa Asetukset päänäkymässä.

Siirtykää eteenpäin kohtaan ViestintäWi-FiTallennetut verkot.

Painakaa Unohda poistettavan verkon osalta.

Vahvistakaa valinta.

Auto ei enää tämän jälkeen kytkeydy verkkoon.

Kaikkien verkkojen poistaminen

Kaikki verkot voidaan poistaa samanaikaisesti palauttamalla tehdasasetukset. Huomatkaa tällöin, että kaikki käyttäjädata ja järjestelmäasetukset palautetaan alkuperäisiksi tehdasasetuksiksi.


Oliko tästä apua?