Aktiivinen pysäköintitutka

Aktiivinen pysäköintitutka*

Päivitetty 1/31/2020

Aktiivinen pysäköintitutka*

Aktiivinen pysäköintitutka (PAP Park Assist Pilot) voi auttaa kuljettajaa ohjailemaan autoa pysäköitäessä. Toiminto voi myös auttaa ohjaamaan poistuttaessa taskupysäköintipaikasta.

P5-1507-PAP symbol På-Av

Toiminto tarkistaa ensin, onko tilaa riittävästi, ja auttaa kuljettajaa ohjaamaan auton sitten pysäköintipaikkaan.

Keskinäyttö näyttää symbolien, grafiikan ja tekstien avulla, mitkä vaiheet on suoritettava milloinkin.

Varoitus

 • Pysäköintitunnistimilla on kuolleita kulmia/katvealueita, joissa esteitä ei voida havaita.
 • Ottakaa erityisesti huomioon auton lähellä olevat ihmiset ja eläimet.
 • Muistakaa, että auton keula voi käydä vastaantulijoiden kaistalla pysäköinnin aikana.

Varoitus

 • Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
 • Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
 • Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Huomio

PAP-toiminto mittaa tilan ja ohjaa autoa, kuljettajan tehtävä on:

 • pitää auton ympäristöä tarkasti silmällä
 • noudattaa keskinäytön ohjeita
 • valita vaihde (eteen-/taaksepäin) - "pling"-ääni kertoo kuljettajalle, koska vaihdetta tulee vaihtaa
 • säätää ja säilyttää turvallinen nopeus
 • jarruttaa ja pysäyttää auto.

Oliko tästä apua?