Automaattinen nopeudenrajoitin

Automaattinen nopeudenrajoitin

Päivitetty 1/31/2020

Automaattinen nopeudenrajoitin

Automaattinen nopeudenrajoitin (ASLAutomatic Speed Limiter) auttaa kuljettajaa sovittamaan auton enimmäisnopeuden liikennemerkkien näyttämän nopeuden mukaiseksi.

Nopeudenrajoitintoiminto (SLSpeed Limiter) voidaan vaihtaa automaattiseksi nopeudenrajoittimeksi (ASL).

Automaattinen nopeudenrajoitin käyttää liikennemerkki-informaation* (RSIRoad Sign Information) nopeustietoja auton enimmäisnopeuden automaattista sovittamista varten.

Varoitus

  • Vaikka kuljettaja näkisi nopeusrajoitukseen liittyvän liikennemerkin selkeästi, liikennemerkki-informaatiotoiminto* (RSI) voi silti ilmoittaa väärän ajonopeuden ASL:lle. Tällöin kuljettajan täytyy itse puuttua tilanteeseen ja kiihdyttää tai jarruttaa sopivaan ajonopeuteen.

Varoitus

  • Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
  • Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
  • Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Onko SL tai ASL aktiivinen?

Symboli kuljettajan näytössä esittää, mikä nopeudenrajoitin on aktiivinen:

Symboli

SL

ASL

P5-15w07-Speed Limit adapt symbol

VALKOINEN symboli: Toiminto on aktiivinen, HARMAA symboli: Valmiustila.

P5-1507-TabellSymbol Automatisk SL 10x10

Merkkisymboli "70:n" jälkeen = ASL on aktivoitu.

ASL-symboli

P5-1507-TabellSymbol Automatisk SL 10x10

Merkkisymboli (tallennetun nopeuden vieressä, "70", nopeusmittarin keskiössä) voi olla kolmessa eri värissä, joista jokaisella on eri merkitys:

Merkkisymbolin väri

Merkitys

Vihreänkeltainen

ASL on aktiivinen

Harmaa

ASL on asetettu valmiustilaan

Likaisenkeltainen/oranssi

ASL on tilapäisessä valmiustilassa – esim. koska jotain liikennemerkkiä ei voitu lukea.


Oliko tästä apua?