Cross Traffic Alert

Cross Traffic Alert

Varoitus risteävästä liikenteestä autolla peruutettaessa.

*

Päivitetty 1/31/2020

Cross Traffic Alert

Varoitus risteävästä liikenteestä autolla peruutettaessa.

*

Cross Traffic Alert (CTA) on BLISBlind Spot Information-toimintoa täydentävä kuljettajan apuväline, jonka tarkoituksena on auttaa kuljettajaa havaitsemaan auton takana kulkeva risteävä liikenne peruutettaessa.

P5-1507-CrossTrafficAlert Princip

CTAin periaate

CTA täydentää BLIS-toimintoa näyttäen peruuttamisen aikana risteävän liikenteen sivulta, esim. kun auto peruutetaan pois pysäköinnistä.

CTA on suunniteltu ensisijaisesti havaitsemaan ajoneuvot - suotuisissa tapauksissa voidaan havaita myös pienemmät kohteet, kuten polkupyörät sekä jalankulkijat.

CTA on aktiivinen ainoastaan silloin, kun auto liikkuu taaksepäin tai kun vaihteiston peruutusasento on valittuna.

Jos CTA havaitsee, että sivulta lähestytään, se osoittaa sen seuraavasti:

  • akustisena signaalina - ääni kuuluu vasemmasta tai oikeasta kaiuttimesta riippuen siitä, miltä puolelta kohde lähestyy.
  • näkyvänä kuvakkeena näyttöruudun Pysäköintiapujärjestelmä-grafiikassa.
  • kuvakkeena pysäköintiapukameran päänäkymässä.
P5-1817-CrossTrafficAlert Screen symbol

CTA-toiminnon valaistu kuvake näyttöruudun Pysäköintiapujärjestelmä-grafiikassa.

Varoitus

  • Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
  • Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
  • Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Oliko tästä apua?