Driver Alert Control

Levähdyspaikkaopastuksen valitseminen Driver Alert Control -varoituksen yhteydessä

Päivitetty 1/31/2020

Levähdyspaikkaopastuksen valitseminen Driver Alert Control -varoituksen yhteydessä

Käyttäjä voi valita, onko toiminto Lepopysähdysopastus käytössä vai poissa käytöstä.

Jos autossa on Sensus Navigation*, kuljettaja voi aktivoida oppaan, joka voi ehdottaa automaattisesti sopivaa levähdyspaikkaaDAC:n antaessa varoituksen.

Lepopysähdysopastus -vaihtoehdon valitseminen:

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.

Valitkaa My CarIntelliSafeDriver Alert Control.

Merkitkää Lepopysähdysopastus tai poistakaa sen merkintä toiminnon aktivointia/deaktivointia varten.


Oliko tästä apua?