Kamera- ja tutkayksikkö

Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset

Päivitetty 1/31/2020

Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset

Kamera- ja tutkayksiköllä on tiettyjä rajoituksia, mikä myös rajoittaa yksikön käyttämiä toimintoja. Kuljettajan on oltava tietoinen esimerkiksi seuraavista rajoituksista:

Kamera ja tutka

Yksikkö tukossa

P5-1507-CitySafety Vindrutans kamera

Merkitty alue tulee puhdistaa säännöllisesti ja pitää vapaana tarroista, esineistä, aurinkokalvoista yms.

Kamerayksikkö on sijoitettu tuulilasin yläosan sisäpuolelle, yhdessä auton tutkayksikön kanssa.

Älkää sijoittako, liimatko tai asentako mitään tuulilasin ulko- tai sisäpuolelle eikä kamera- ja tutkayksikön eteen tai ympärille, koska tällöin kamera- ja tutkapohjaisiin toimintoihin saattaa tulla häiriöitä. Toiminnot saattavat heikentyä, sulkeutua kokonaan tai toimia väärällä tavalla.

P5-1507-TabellSymbol Se i-bok 10x10

Jos kuljettajan näytössä näytetään tämä symboli ja ilmoitus "Tuulilasin anturi Anturi tukossa, katso käyttöopasta", kamera- ja tutkayksikkö ei pysty havaitsemaan muita ajoneuvoja, pyöräilijöitä, jalankulkijoita ja suurikokoisia eläimiä auton edessä ja auton kamera- ja tutkapohjaiset toiminnot voivat häiriintyä, huonontua, sulkeutua kokonaan tai toimia virheellisesti.

Seuraava taulukko näyttää esimerkkejä mahdollisista syistä ilmoituksen esittämiseen sekä sopivan toimenpiteen:

Syy

Toimenpide

Tuulilasin pinta kamera- ja tutkayksikön edessä on likainen tai jään tai lumen peittämä.

Puhdistakaa tuulilasin pinta kamera- ja tutkayksikön edessä liasta, jäästä ja lumesta.

Tiheä sumu, voimakas vesi- tai lumisade tukkivat tutkasignaalien kulun tai kameran näkymän.

Ei toimenpiteitä. Joskus yksikkö ei toimi voimakkaassa sateessa.

Tienpinnassa oleva vesi tai lumi pyörteilee ilmaan ja estää tutkasignaalien kulun tai kameran näkymän.

Ei toimenpiteitä. Joskus yksikkö ei toimi voimakkaassa sateessa tai tienpinnan ollessa luminen.

Tuulilasin sisäpuolen ja kamera- ja tutkayksikön välille on tullut likaa.

Hakeutukaa korjaamolle tuulilasin puhdistamiseksi yksikön kotelon sisäpuolelta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.

Voimakas vastavalo

Ei toimenpiteitä. Kamerayksikkö palautetaan automaattisesti, kun valaistusolosuhteet ovat suotuisammat.

Korkeat lämpötilat

Matkustamon lämpötilan ollessa korkea kamera- ja tutkayksikkö saattaa kytkeytyä tilapäisesti pois päältä noin 15 minuutin kuluttua moottorin käynnistyksestä elektroniikan suojaamiseksi. Kun lämpötila on laskenut riittävästi, kamera- ja tutkayksikkö käynnistyy uudelleen automaattisesti.

Vaurioitunut tuulilasi

Huomio

Mikäli toimenpiteisiin ei ryhdytä, kamera- ja tutkayksikköä käyttävien kuljettajan tukijärjestelmien suorituskyky voi huonontua. Toiminnot saattavat heikentyä, sulkeutua kokonaan tai toimia väärällä tavalla.

Jotta tutkayksikköä käyttävät kuljettajan tukitoiminnot eivät jää toimimatta tai toimi virheellisesti/heikosti, seuraavia ohjeita on noudatettava:

 • Jos tuulilasiin jonkin kamera- ja tutkayksikön "ikkunan" eteen tulee halkeama, naarmu tai kiveniskemä, joka on kooltaan n. 0,5 x 3,0 mm (0,02 x 0,12 in.) tai suurempi, on otettava yhteyttä korjaamoon

  Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.

  tuulilasin vaihdattamista varten.
 • Volvo suosittelee, että kamera- ja tutkayksikön edessä olevan alueen halkeamia, naarmuja tai kiveniskemiä ei korjata, vaan koko tuulilasi on vaihdettava.
 • Ottakaa ennen tuulilasin vaihtoa yhteyttä korjaamoon

  Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.

  varmistaaksenne, että oikea tuulilasi tilataan ja asennetaan.
 • Vaihdon yhteydessä on asennettava saman tyyppiset tai Volvon hyväksymät tuulilasinpyyhkimet.
 • Vaihdettaessa tuulilasi kamera- ja tutkayksikkö on kalibroitava uudelleen korjaamolla

  Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.

  auton kaikkien kamera- ja tutkapohjaisten järjestelmien toiminnan varmistamiseksi.

Tutka

Auton nopeus

Tutkayksikön kyky havaita edellä oleva ajoneuvo heikkenee huomattavasti, jos kyseisen ajoneuvon ajonopeus eroaa paljon oman auton nopeudesta.

Rajoittunut näkökenttä

Tutkayksikön näkökenttä on rajoittunut. Tietyissä tilanteissa ei toista ajoneuvoa havaita tai havaitseminen tapahtuu odotettua myöhemmin.

P5-1507-ACC Radarsensor reducerad-2

Tutkayksikön näkökenttä.

Tutkayksikkö voi joskus voi havaita lähellä olevan ajoneuvon myöhään - esim. sellaisen, joka ajaa oman autonne ja edessä olevan ajoneuvon väliin.
Pienet ajoneuvot, esim. moottoripyörät tai ajoneuvot, jotka eivät aja kaistan keskellä, voivat jäädä havaitsematta.
Kaarteissa tutkayksikkö voi havaita väärän ajoneuvon tai kadottaa havaitun ajoneuvon näkyvistään.

Matalat perävaunut

P5-1507-ACC-Radarbegränsning Låga släp

Matala perävaunu tutkan katvealueella.

Tutkayksikön voi olla vaikea tai mahdoton havaita myös matalia perävaunuja – siksi kuljettajan täytyy olla erityisen tarkkaavainen ajaessaan matalan perävaunun takana mukautuvan vakionopeudensäätimen tai Pilot Assist -järjestelmän ollessa aktivoitu.

Kamera

Alentunut näkyvyys

Kameroilla on rajoituksia, jotka muistuttavat ihmisen silmän vastaavia, eli ne "näkevät" huonommin esim. kovassa lumi- tai vesisateessa, tiheässä sumussa tai voimakkaassa pöly- tai lumituiskussa. Sellaisissa olosuhteissa kameratunnistimen toiminnot voivat rajoittua voimakkaasti tai deaktivoitua tilapäisesti.

Voimakas vastavalo, heijastukset ajoradassa, likainen tienpinta tai epäselvät ajokaistan sivumerkinnät voivat voimakkaasti rajoittaa toimintoa, kun kameraa käytetään lukemaan ajorataa, havaitsemaan jalankulkijoita, pyöräilijöitä, suurikokoisia eläimiä ja muita ajoneuvoja.

Pysäköintiapukamera*

Sokeat sektorit

P5-1617-PAC 360-All camera-views

Kameroiden näkökenttien välillä on "sokeita" sektoreita.

Pysäköintiapukameran 360°:n näkymässä* voi este/kohde "kadota" yksittäisten kameroiden välisissä liittymissä.

Varoitus

Huomatkaa, että vaikka kuvasta näyttäisi olevan suhteellisen pieni osa poissa näkyvistä, suhteellisen suuri sektori voi olla piilossa ja esteet voivat siksi jäädä huomaamatta, ennen kuin auto on hyvin lähellä estettä.

Viallinen kamera

P5-1617-PAC 360-camera out of order

Jos kamerasektori on musta ja sisältää tämän symbolin, kamera ei toimi.

Seuraavassa kuvassa on esimerkki.

P5-1617-PAC 360-view w defect camera

Auton vasen kamera ei toimi.

Musta kamerasektori näytetään myös seuraavissa tapauksissa, mutta tällöin ilman viallisen kameran symbolia:

 • avoin ovi
 • avoin takaluukku
 • autoa vasten käännetty ulkopeili.

Valaistusolosuhteet

Kamerakuvaa säädetään automaattisesti vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaan. Kuva voi siksi vaihdella hieman valonvoimakkuuden ja laadun suhteen. Huonot valaistusolosuhteet voivat heikentää kuvanlaatua.

Takapysäköintikamera

Varoitus

P5-1717-Knapp-PAC Kopplat släp

Olkaa erityisen tarkkaavainen peruuttaessanne, kun tämä symboli näytetään perävaunun, polkupyöränpitimen tms. ollessa kytkettynä ja sähköisesti liitettynä autoon.

Symboli ilmoittaa takaperuutustutkan tunnistimien olevan poissa toiminnasta, jolloin ne eivät varoita esteistä.

Huomio

Polkupyöräkannattimet tai muut taakse asennetut lisävarusteet voivat peittää kameran näkyvyyden.


Oliko tästä apua?