Liikennemerkkitiedot

Liikennemerkki-informaatio ja liikennemerkkien näyttäminen*

Päivitetty 1/31/2020

Liikennemerkki-informaatio ja liikennemerkkien näyttäminen*

Liikennemerkki-informaatiotoiminto (RSIRoad Sign Information) näyttää liikennemerkkejä eri tavoin liikennemerkistä ja tilanteesta riippuen.

P5-1507-RSI Instrumentvisning

EsimerkkejäLiikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tämän ohjeen kuvissa näkyy vain yksi esimerkki. rekisteröidystä nopeusinformaatiosta.

Kun toiminto on rekisteröinyt määrätyn nopeuden liikennemerkin, kuljettajan näyttö esittää merkin symbolina sekä värillisen merkinnän nopeusasteikossa.

Jos autossa on Sensus Navigation*, nopeusrajoituksiin liittyviä tietoja haetaan myös karttatiedoista, joten kuljettajan näytössä voidaan näyttää tietoa nopeusrajoituksesta tai muuttaa sitä, vaikka nopeusrajoitusmerkkiä ei olisi ohitettu.

P5-1507-RSI Omkörningsförbud

Yhdessä voimassa olevan nopeusrajoituksen symbolin kanssa voidaan esittää myös täydentävä merkkiLiikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tämän ohjeen kuvissa näkyy vain yksi esimerkki., esim. ohituskielto.

P5-1507-Symbol-RSI Förbjuden infart 19x19

Jos ohitetaan kielletyn ajosuunnan merkki sitä koskevalla puolella, kuljettajaa varoitetaan vilkkuvalla tämän merkinLiikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tämän ohjeen kuvissa näkyy vain yksi esimerkki. symbolilla kuljettajan näytössä.

Jos autossa on Sensus Navigation*, karttatietoja käytetään sen päättelemiseen, ajetaanko autolla väärään ajosuuntaan.

Kuljettaja voi saada myös kuuluvan varoituksen ajamisesta kiellettyyn ajosuuntaan, jos toiminto Äänimerkkivaroitus liikennemerkistä on aktivoitu.

Nopeusrajoitus tai moottoritie päättyy

Kun toiminto havaitsee "epäsuoran nopeusmerkin", jolla senhetkinen nopeusrajoitus loppuu – esimerkiksi moottoritien päättyessä – kuljettajan näyttöön tulee vastaavan liikennemerkin symboli.

Jos autossa on Sensus Navigation*, näytetään tavalliset suorat nopeusrajoitusmerkit – epäsuorat nopeusrajoitusmerkit näytetään tällöin vain silloin, jos karttatiedoissa ei ole tietoa kulloisenkin tieosuuden nopeusrajoituksesta.

Esimerkkejä epäsuorasta nopeusmerkistäLiikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tämän ohjeen kuvissa näkyy vain yksi esimerkki. ovat:

P5-1507-RSI Alla begränsningar upphör

Kaikki rajoitukset päättyvät.

P5-1507-RSI Motorväg upphör

Moottoritie päättyy.

Kuljettajan näytössä näkyvä symboli sammuu 10-30 sekunnin kuluttua ja pysyy tässä tilassa, kunnes auto ohittaa seuraavan ajonopeusrajaan liittyvän merkin.

Muuttunut nopeusraja

Kun auto ohittaa suoran nopeusrajan merkin ja ajonopeusrajoitus muuttuu, vastaavan liikennemerkin symboli näytetään kuljettajan näytössä.

P5-1519-Trafikskyltsinfo Symbol 90kmh

Esimerkkejä suorasta nopeusmerkistäLiikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tämän ohjeen kuvissa näkyy vain yksi esimerkki..

Kuljettajan näytössä näkyvä symboli sammuu noin 5 minuutin kuluttua ja pysyy sammuksissa, kunnes auto ohittaa seuraavan ajonopeusrajaan liittyvän merkin.

Jos autossa on Sensus Navigation*, nopeusrajoitusmerkit näytetään kuljettajan näytössä, kun karttatiedoissa on tietoa nopeusrajoituksesta kullakin tieosuudella, vaikka varsinaista nopeusrajoitusmerkkiä ei olisi ohitettu. Jos karttatiedoissa ei ole tietoa, merkki sammutetaan n. 3 minuutin kuluttua edellisen nopeusrajoitusmerkin ohittamisesta.

Lisäkilvet

P5-1507-RSI Hastighet vid undantag

Esimerkkejä lisäkilvistäLiikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tämän ohjeen kuvissa näkyy vain yksi esimerkki..

Joskus ilmoitetaan eri nopeusrajoituksia samalle tielle - lisäkilpi ilmoittaa tällöin, missä olosuhteissa nopeudet ovat voimassa. Kyseessä voi olla erityisen onnettomuusaltis tieosuus esim. sateella ja/tai sumussa.

Sateeseen liittyvä lisäkilpi näytetään vain, jos tuulilasinpyyhkimiä käytetään.

Jos auton sähköjärjestelmään on kytketty perävaunu ja autolla ohitetaan nopeusmerkki, joka on varustettu lisäkilvellä "perävaunu", ko. nopeus esitetään kuljettajan näytössä.

P5-1507-RSI Hastighet begränsad sträcka/tid på dygnet

Tietyt nopeudet ovat voimassa esim. vasta tietyn osuuden jälkeen tai tiettynä vuorokaudenaikana. Kuljettajan huomio kiinnitetään asiaan lisäkyltin symbolilla nopeussymbolin alla. Kuljettajan näytön symbolitäydennys näyttää tällöin joko "DIST" tai "TIME".

P5-1507-RSI Hastighet m Tilläggstavla utan innehåll

Lisäkyltin symboli tyhjän kehyksen muodossa kuljettajan näytön nopeussymbolin alapuolellaLiikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tämän ohjeen kuvissa näkyy vain yksi esimerkki. merkitsee sitä, että toiminto on havainnut lisäkilven, jossa on täydentävää informaatiota ko. nopeusrajoitukselle.

Koulusta tai leikkivistä lapsista varoittavat kyltit

P5-1617-RSI-Trafikskylt Skola/Lekande barn

Jos satelliittinavigaattorin karttatiedoissaAinoastaan Sensus Navigation* -toiminnolla varustetussa autossa. on koulusta tai leikkivistä lapsista varoittava kylttiLiikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tämän ohjeen kuvissa näkyy vain yksi esimerkki., kuljettajan näytössä näytetään tämän tyyppinen kyltti.


Oliko tästä apua?