Liikennemerkkitiedot

Liikennemerkki-informaation aktivointi/deaktivointi*

Päivitetty 1/31/2020

Liikennemerkki-informaation aktivointi/deaktivointi*

Liikennemerkki-informaatiotoiminto (RSIRSI: Road Sign Information.) on valinnainen – kuljettaja voi joko ottaa toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

P5-1507-Knapp TrafikSkyltsInformation RSI

Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se käytöstä tällä keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.

  • VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on aktivoitu.
  • HARMAA painikeilmaisin – toiminto on deaktivoitu.

Huomio

  • Jos automaattinen nopeudenrajoitin on aktivoitu, liikennemerkki-informaatio näytetään kuljettajan näytössä, vaikka liikennemerkki-informaatio ei olisi aktivoitu.
  • Liikennemerkkitietojen poistamiseksi kuljettajan näytöstä sekä automaattinen nopeudenrajoitin että liikennemerkki-informaatio on deaktivoitava.
  • Kun automaattinen nopeudenrajoitin on aktivoitu mutta liikennemerkki-informaatio deaktivoitu, liikennemerkki-informaatio ei anna mitään varoituksia. Jotta varoituksia annetaan, myös liikennemerkki-informaatio on aktivoitava.

Oliko tästä apua?