Ohjausapu törmäyksen uhatessa

Ohjausapu törmäyksen uhatessa

Päivitetty 1/31/2020

Ohjausapu törmäyksen uhatessa

Toiminto Törmäyksen välttämisen avustin voi auttaa kuljettajaa vähentämään vaaraa siitä, että auto poistuu tahattomasti kaistaltaan ja/tai törmää toiseen ajoneuvoon tai esteeseen, ohjaamalla autoa aktiivisesti takaisin kaistalle ja/tai väistämällä.

Toiminto koostuu näistä osatoiminnoista:

  • Ohjausapu ulosajon uhatessa
  • Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
  • Ohjausapu peräänajon uhatessa*

Toiminnon aktivoiduttua automaattisesti kuljettajan näytössä näytetään teksti-ilmoitus asiasta:

  • Törmäyksen välttämisen avustin Takatörmäysvaroitus

Varoitus

  • Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
  • Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
  • Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Huomio

Kuljettaja päättää aina siitä, paljonko auton tulee ohjata – auto ei voi koskaan ottaa komentoa.


Oliko tästä apua?